antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Grunty nośne

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przy wysokim poziomie wód gruntowych w granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne, lecz o niedostatecznej miąższości, a niżej grunty słabe. Tutaj można zastosować trzy warianty rozwiązań, a mianowicie: a) zmniejszyć głębokość fundamentu rezygnując z podziemnych pomieszczeń użytkowych; w niektórych przypadkach może być możliwe poszerzenie stopy fundamentowej; w wyniku tego nie będzie potrzeby odwadniania wykopu, a jednocześnie naprężenia w gruntach słabych nie będą przekroczone, b) wykonać fundament na palach, przy obniżeniu zwierciadła wody gruntowej przez zastosowanie depresji lub pod ochroną scianek szczelnych, c) zmienić właściwości warstwy gruntu słabego, wzmocnić go do uzyskania dostatecznej wytrzymałości. Przy wysokim poziomie wód gruntowych w granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty słabe, a poniżej grunty nośne. W zależności od lokalnych warunków mogą być zastosowane cztery następujące warianty wykonania fundamentów: a) zmiana właściwości gruntu słabego, niespoistego, jego wzmocnienie np. przez zgęszczenie, silikatyzację piasków itp. i budowa fundamentów, b) wykonanie fundamentu po obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poniżej rzędnej stopy fundamentowej metodą depresji oraz wykonanie pali zapuszczonych w grunt nośny niespoisty, c) wykonanie fundamentu o większej głębokości, sięgającego do gruntu nośnego, niespoistego, obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą depresji i wykonanie fundamentu, d) wykonanie poszerzonego fundamentu o lżejszej konstrukcji. W obszarze strefy ściskanej znajduje się głęboka (20+30 m i więcej) warstwa gruntów słabych, a wykonanie robót jest utrudnione wysokim poziomem wody gruntowej. W tym przypadku konieczne jest wyjaśnienie, czy lokalizacja budowli w tak niekorzystnych warunkach jest konieczna. . [przypisy: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa