antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Inne wyniki badań przeprowadzonych w ZSRR wykazały, że temperatura ma duży wpływ na masę prosiąt odsadzonych. Zaobserwowano, że prosięta, które chowano w pomieszczeniu, gdzie temperatura powietrza wynosiła 18,1°C były znacznie większe od prosiąt utrzymywanych w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosiła tylko 8,3°C. Z danych szwedzkich wynika, że zakres temperatur optymalnych dla tuczników o masie od 20 do 90 kg wynosi od 15 do 18°C, natomiast strefa dobrego samopoczucia zwierząt mieści się w znacznie większym zakresie temperatur, od 12 do 18°c. Ponadto, jeżeli temperatura w pomieszczeniu obniży się z 10°C do 5°C, to przyrost dzienny spada prawie dwukrotnie, natomiast zużycie paszy na 1 kg przyrostu wzrasta dwukrotnie, zaś w temperaturach zbyt wysokich (około 32°C) tuczniki nie uzyskują przyrostów masy, lecz najczęściej tracą ją. Znaczy to, że zarówno temperatura zbyt wysoka, jak i zbyt niska, wpływa ujemnie na produkcję zwierz ęcą. Sainsbury uważa, że temperatury optymalne dla sztuk hodowlanych wynoszą dla tuczników lekkich o masie 40 do 60 kg od 18 do 21°C, natomiast dla tuczników średnich o masie od 60 do 90 kg od 15 do 21°C, dla tuczników ciężkich zakres temperatur optymalnych wynosi od 10 do 15°C. Płoński podaje, powołując się na wyniki Obera, że optymalne temperatury dla tuczników mieszącą się w granicach od 16 do 20°C. Stwierdza on również, że zużycie paszy na 1 kg przyrostów dziennych przy zmiennej temperaturze wzrasta trzykrotnie. Borowski pisze, że Siegl w badaniach przeprowadzonych na tucznikach należących do kilku ras uzyskał następujące wyniki: – dla temperatury powietrza od O do 3°C średnie przyrosty dzienne wynoszą 558 g, – dla temperatury powietrza od 18 do 21°C średnie przyrosty dzienne wynoszą 758 g. średnie zużycie pasy na 1 kg przyrostu wagi dla temperatur w zakresie od O do 3°C wynosiło 4,29 kg, a w zakresie temperatur powietrza wewnętrzne go od 18 do 21°C – 3,75 kg. [więcej w: kalkulator współczynnika u, mondex olsztyn, bratpol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol kalkulator współczynnika u mondex olsztyn