antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Dane szwedzkie okreslaja ten zakres temperatur od O do 18°C

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dane szwedzkie określają ten zakres temperatur od O do 18°C. Duńskie materiały do projektowania, oparte na badaniach, zalecają zakres tempera tur optymalnych powietrza wewnętrznego od 10 do 15 -c. Analizując minimalne temperatury powietrza w pomieszczeniach dla krów, określone przez wymienionych autorów, należy zwrócić uwagę na to, że nie zostało uwzględnione przez nich kryterium opłacalności produkcji, a jedynie wpływ temperatur na zdrowie zwierzęcia oraz na laktację krów. Ten brak danych uzupełnił Blaxter, ustalając pojęcie temperatury krytycznej, tzn. takiej wielkości temperatury powietrza, poniżej której zwierzę wykorzystuje część paszy na ogrzanie własnego organizmu. Blaxter określił wartość tej temperatury dla krów mlecznych intensywnie żywionych na O°C, natomiast kulkę minimalną temperaturę krytyczną ustalił na 6°C. Według Petita i Debruckera temperatura krytyczna powietrza dla krów wynosi 4,5°C, a najbardziej ekonomiczne wyk orzystanie paszy przez krowę występuje w granicach temperatur od 7,2 do 15,5°C. Jeżeli wartość temperatur, w których krowy dobrze się czują, decydują ewentualnie o większym lub mniejszym spożyciu paszy, to wilgotność względna powietrza w tym zakresie temperatur decyduje o produkcji i o zdrowiu zwierząt. Kryłow na podstawie doświadczeń ustalił, że obniżenie wilgotności w oborach z 96 do 85% zwiększyło średnią laktację u krów o 7,9%. Ordogny stwierdza występowanie kaszlu u bydła chowanego w wilgotnych pomieszczeniach, który zanikał po osuszeniu powietrza. Większość opracowań krajowych i zagranicznych zaleca nie przekraczanie 80% wilgotności względnej w pomieszczeniach dla krów. [hasła pokrewne: system kominowy schiedel, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, mondex olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania mondex olsztyn system kominowy schiedel