antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Przypadki posadowienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla każdego z trzech rodzajów fundamentów możemy już w przybliżeniu określić — na podstawie rodzaju i stanu podłoża — stępujące cztery przypadki : 1) gdy w granicach strefy ściskanej znajdują się grunty nośne, 2) gdy w granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne i niżej położone grunty słabe, 3) gdy w strefie ściskanej podłoża znajdują się grunty słabe o niewielkiej miąższości (3+5 m) oraz niżej położone grunty nośne, 4) gdy w strefie ściskanej podłoża znajdują się tylko grunty słabe. Możemy zatem odróżnić następujące przypadki posadowienia w zależności od układu i rodzaju gruntów : Rodzaj I — budowa fundamentów powyżej zwierciadła wód gruntowych. 1. W granicach strefy ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne — należy stosować posadowienie bezpośrednie. 2. W granicach strefy ściskanej podłoża znajdują sie grunty nośne, a poniżej grunty słabe — posadowienie można rozwiązać w sposób dwojaki: a) zmienić podziemną część konstrukcji tak, aby naprężenia w gruncie słabym mieściły się w granicach dopuszczalnych; jeżeli istnieje możliwość podwyższenia rzędnej stopy fundamentowej, to można zwiększyć miąższość warstwy gruntu nośnego lub zastosować maksymalne odciążenia budowli, a przez to zmniejszenie szerokości stopy fundamentowej, b) wykonać fundament np. na palach lub wzmocnić pod łoże np. za pomocą zastrzyków. 3. W granicach strefy ściskanej na normalnej głębokości fundamentu znajduje się warstwa gruntu słabego o miąższości 3+5 m, a poniżej grunt nośny. Rozwiązaniem tutaj może być wykonanie wykopu do głębokości sięgającej gruntu nośnego. Większa głębokość wykopu wymaga zwiększenia wysokości fundamentu ub wypełnienia dolnej części wykopu poduszką z piasku lub żwiru. Niekiedy można uzyskać zadowalające rozwiązanie przez sztuczne wzmocnienie podłoża lub przez wykonanie fundamentu głębokiego, np. na palach. [hasła pokrewne: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa