antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Do strat ciepla przez przewodnictwo dochodzi dodatkowo strata przez parowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do strat ciepła przez przewodnictwo dochodzi dodatkowo strata przez parowanie. W niektórych budynkach posiadających stropy o niskich oporach termicznych następuje samoistne skraplanie się wody przy suficie, co tworzy sytuację mikroklimatyczną istotną dla zdrowia, a nawet życia zwierząt, albowiem kapiące z sufitu krople powodują zmoczenie ich skóry, a zważywszy, że ciepło parowania wody ze skóry o temperaturze 35°C wynosi około 2,42 kJ/g, straty ciepła tą drogą można uznać za poważne. 2.1.2.2. Bydło W hodowli krów temperatura powietrza wewnętrznego odgrywa znacznie mniejszą rolę niż wilgotność względna, a dokładniej, krowy są odporniejsze na niższe temperatury niż świnie. Mogą one przebywać, bez zmniejszenia laktacji, w pomieszczeniach O większym zakresie zmian temperatury. Jako przykład wpływu temperatury powietrza wewnętrznego na wydajność produkcji mleka (w %) można przytoczyć wyniki badań Hauptmanna. Według Hauptmanna maksymalna w ydajność produkcji mleka krów o średniej dziennej od 5 do 10 l występuje w temperaturach powietrza od 10 do. 25°C, natomiast dla krów produkcji mleka od 12 do 15 l występuje w temperaturach od -5 do +20°C. Jedne z pierwszych i najbardziej wszechstronnych badań prowadzonych przez Szkołę Brodyego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w ramach prac badawczych Uniwersytetu Missouri określają dla krów rasy Holsztyńskiej i Jersey zakres temperatury, w których krowy dobrze się czują, w granicach od O do 20°C, z optimum około 10°C. [patrz też: system kominowy schiedel, impregnacja więźby dachowej, olx rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej olx rypin system kominowy schiedel