antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Uwzględnienie przepływu miarodajnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gdy uwzględnienie przepływu miarodajnego ma znaczny wpływ na wysokość i koszty grodzy, to przepływ ten można ustalić na podstawie porównań ekonomicznych nakładów na budowę, zabezpieczeń oraz strat powstałych w wyniku przelania się wody przez budowlę (nakłady niezbędne na odbudowę gródz i innych urządzeń, straty w już wykonanych budowlach stałych i w zatopionym sprzęcie, przestoje załogi i sprzętu, straty powstałe w wyniku opóźnienia oddania do eksploatacji całej budowli lub jej część oraz zamrożenie nakładów inwestycyjnych). Przy przyjęciu ustalonego w ten sposób przepływu miarodajnego nie wymaga się dodatkowego sprawdzenia na przepływ kontrolny. W przypadku gdy czas użytkowania grodzy lub innej budowli tymczasowej jest krótszy niż jeden rok, przepływ miarodajny należy ustalić dla tej części roku, w której wykonywane będą roboty. Przepływy mia— rodajne dla budowli tymczasowych i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia remontów budowli wodnych należy określić tak jak dla gródz. Bezpieczne wzniesienie korony gródz i innych budowli tymczasowych nad rzędną zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym powinno wynosić co najmniej : 0,80 m — gdy przelanie się wody przez koronę grozi zniszczeniem grodzy (grodze ziemne), 0,50 m — gdy przelanie się wody przez koronę nie grozi zniszczeniem grodzy (grodze ze ścian szczelnych, grodze betonowe). Przy uwzględnieniu przepływów kontrolnych, o ile bierze się je pod uwagę, podane wyżej bezpieczne wzniesienie należy zmniejszyć do 0.30 m (grodze ziemne) i 0,10 m (grodze ze ścian szczelnych itp.). Przy określaniu wysokości gródz wznoszonych na rzekach nie uwzględnia się falowania. Dla gródz wznoszonych na zbiornikach naturalnych i sztucznych podane bezpieczne wzniesienie przyjmować należy nad obliczeniowym rzędną wtaczania się fali przy przepływie miarodajnym i prędkości wiatru 10 m/s. Przy przepływie kontrolnym falowania uwzględniać nie należy. [hasła pokrewne: przesycanie, ogrodzenie z paneli, olx rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenie z paneli olx rypin przesycanie