antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Magazyn ksiazek Uniwersytetu w Lodzi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Do osobliwości tego budynku można zaliczyć to, że poza częściami szczytowymi, zastosowano przy budowie dziesięciu kondygnacji oraz poddasza wysoki stopień. prefabrykacji. Jest to realizacja pionierska w dziedzinie prefabrykacji budynku wysokościowego typu szkieletowo-płytowego. Magazyn książek o powierzchni 25,30 X 18,80 m zawiera dwie kondygnacje podziemne, parter o wysokości 3,45 m, dziesięć kondygnacji o wysokości po 2,30 m i poddasze o wysokości ok. 1,60 m. Kondygnacje podziemne oraz parter, jak również obydwa szczyty, są wykonane na mokro. W kierunku podłużnym część prefabrykowana magazynu składa się z ośmiu jednakowych przęseł o rozpiętości 2,80 m. W kierunku poprzecznym budynek jest trzytraktowy o jednakowej rozpiętości traktów po 5,35 m. Prefabrykowana konstrukcja kondygnacji zwykłych oraz poddasza jest typu szkieletowopłytowego. Szkielet składa się z szeregu trójprzęsłowych ram poprzecznych rozstawionych co 2,80 m. Ramy te składają się z trzech elementów: dwóch jednakowych o. kształcie litery H, której pionowe odcinki. tworzą słupy konstrukcji szkieletowej, zaś poziomy odcinek, przedłużony w obydwu kierunkach, stanowi rygiel stropowy; trzecim elementem jest swobodnie podparty podciąg. Słupy prefabrykowanego elementu ramy są łączone w połowie wysokości kondygnacji. Zewnętrzny wspornik rygla o długości 1,26 m wchodzi w odpowiednie wycięcie płyty ściennej. Wewnętrzny wspornik ma długość 0,89 m tak, że między końcami obydwóch wsporników tej samej ramy poprzecznej wytwarza się przerwa o długości 3,57 m. Przerwa ta jest wypełniona podciągiem opartym swobodnie na wycięciach przewidzianych na końcach wsporników wewnętrznych. Przekrój słupów jest stały dla dziesięciu kondygnacji i wynosi 35 X 40 cm, przekrój rygla wynosi 40 X 28 cm z dwoma wycięciami 8,5 X 8,5 cm do oparcia płyt stropowych. Na wycięciach rygli ram opierają się płyty stropowe o grubości 9,5 cm. Styki między płytami w kierunku podłużnym budynku wypełnione są zaprawą. Wymiary płyt wynoszą 2,55 X 3,55 m. Całkowita grubość bloków ściennych wynosi ok 36 cm. Bloki ścienne mają wycięcie na rygle i na płyty stropowe, które przenikają na głębokość 26 cm w ścianę. W górnej części bloków, wzdłuż ściany, przewidziana jest bruzda 4X4 cm do przepuszczenia przewodów elektrycznych. [patrz też: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła