antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

MIKROKLIMAT l CZYNNIKI WPLYWAJCE NA JEGO PARAMETRY W BUDYNKACH INWENTARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

MIKROKLIMAT 2.1. MIKROKLIMAT l CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA JEGO PARAMETRY W BUDYNKACH INWENTARSKICH 2.1.1. Definicje i komentarze W poprzednim rozdziale często operowano takimi pojęciami, jak: mikroklimat, parametry mikroklimatu oraz innymi, ściśle z nimi związanymi. Były one używane, ale niezdefiniowane i nie omówione. Ta właśnie problematyka jest przedmiotem niniejszego rozdziału. Mikroklimat pomieszczenia inwentarskiego jest to określony zespołem parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych stan obszaru powietrznego wewnątrz danego obiektu. Parametry określające mikroklimat pomieszczeń dla zwierząt to: – temperatura powietrza – wilgotność względna powietrza – prędkość powietrza – średnie temperatury powierzchni otaczających – poziom oświetlenia – poziom hałasu – wielkość koncentracji poszczególnych zanieczyszczeń chemicznych – wielkość koncentracji poszczególnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych. [patrz też: emchrom siedlce, impregnacja więźby dachowej, odległość szamba od granicy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce impregnacja więźby dachowej odległość szamba od granicy