antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posadowienie budowli hydrotechnicznych, zwykle

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy posadowieniu budowli hydrotechnicznych, zwykle o znacznych wymiarach, o dużych wartościach sił poziomych i dużych obciążeniach gruntu, niekiedy posadowionych głęboko, występują znaczne trudności przy ich wykonaniu. Natomiast przy budowlach wodno-melioracyjnych obciążenia jednostkowe gruntu i siły poziome są małe. W podłożu zalegają najczęściej grunty piaszczyste, o dużym współczynniku filtracji. Grunty te pokryte są często cienką warstwą namułów lub torfu. Nośność piasków zwykle przewyższa obciążenie. Konieczność wykonania znacznych ilości robót wodno—melioracyjnych w ograniczonym czasie, brak siły roboczej, znaczne ich rozproszenie, itp. spowodowały wprowadzenie do budowy elementów prefabrykowanych. Jest to uzasadnione również tym, że; — liczba rodzajów budowli wodno-melioracyjnych w zasięgu działania przedsiębiorstwa melioracyjnego jest ograniczona, — warunki topograficzne, geologiczne, hydrogeologiczne tylko w niewielkim stopniu wpływają na rozwiązania konstrukcyjne najczęściej niewielkich budowli wodno-melioracyjnych, — znakomita większość budowli wodno-melioracyjnych nadaje się do typizacji. Możliwy jest przy tym montaż budowli z kilku prostych elementów gotowych, przy zachowaniu wymagań wynikających z warunków hydraulicznych i statycznych. Przesuwanie budynków na nowe fundamenty. Wiadomości ogólne. Zakres zastosowania Przesuwanie budynków na nowe fundamenty stosuje się przy przebudowie i modernizacji miast, gdy zachodzi potrzeba poszerzenia ulic, zmiany linii regulacyjnej zabudowy albo położenia poszczególnych budynków lub zwolnienia miejsca pod inną zabudowę. Stosuje się je również przy rozbudowie zakładów przemysłowych, gdy zachodzi potrzeba zmiany położenia poszczególnych obiektów lub usunięcia sąsiadującej zabudowy w związku z rozszerzeniem terenu zakładu. Przesuwanie budynków umożliwia zachowanie cennych zabytków architektonicznych i historycznych oraz wartościowych pod względem użytkowym budowli przy różnego rodzaju rekonstrukcjach urbanistycznych. Koszt przesuwania budynków łącznie z wykonaniem fundamentów na nowym miejscu jest zazwyczaj mniejszy od kosztów rozbiórki budynku i odbudowania go w nowym miejscu. [patrz też: mondex olsztyn, allegro gołębie ozdobne, bufor ciepła, olx kozienice ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne bufor ciepła mondex olsztyn olx kozienice