antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Plan kosciola

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Plan kościoła tworzy elipsa wrysowana niemal całkowicie w teren, o dużej osi wynoszącej 201 i małej 81 m. Na obwodzie wewnętrznym muru oporowego opierają się nawy boczne o szerokości 10 m .Sklepienie olbrzymiej nawy głównej wspiera się na 58 podporach . Jedynie przy zastosowaniu betonu kablowego można było przekryć tak dużą rozpiętość. Pomimo trudności technicznych w czasie budowy roboty wykonano w ciągu niespełna roku, nie licząc robót przygotowawczych. Samo przekrycie wykonano w ciągu 6 miesięcy; ukończono je 30 stycznia 1958 r. Wyzyskując naturalne zagłębienie terenu i sąsiednie skarpy, założono posadzkę kościoła na głębokości 6 m poniżej dna doliny tak, że płaskie sklepienie wystaje łagodnie zaledwie 5 m w kluczu ponad otaczający teren, pozwalając na połączenia komunikacyjne łagodnymi spadkami z otaczającymi drogami. Konieczność założenia posadzki na głębokości ok. 3 m poniżej zwierciadła wody zaskórnej zmusiło do wykonania stalowej ścianki szczelnej do średniej głębokości 15 m dokoła wykopu. Niezależnie od tego dokonano zastrzyki do gruntu pod ciśnieniem roztworem wodnym gliny i cementu oraz ułożono drenaż odwadniający. Za taką zaporą chroniącą od przenikania wody wykonano żelbetową ścianę okalającą. Konstrukcja przekrycia spoczywa na podporach zbiegających się koncentrycznie z owalu zewnętrznego do owalu wewnętrznego na rozpiętości 12 m. Powstała w ten sposób nawa okalająca, wewnątrz której mieszczą się łagodne pochylenia, pozwalające na wprowadzenie wózków z chorymi. Cała przestrzeń środkowa o długości 180 i szerokości 60 m jest całkowicie wolna od słupów. Przekrycie bazyliki musiało być dostatecznie cienkie, przynajmniej w części centralnej, dla zarezerwowania możliwie dużej wysokości ponad ołtarzem. Można było dokonać tego tylko dzięki sprężeniu betonu. Szkielet przekrycia składa się z 29 ram, rozłożonych symetrycznie w odniesieniu do malej osi bazyliki. Każda z ram składa się z belki o wygiętym w górę grzbiecie oraz z dwóch kozłów (szczudeł), mających kształt trójkąta, opartego wewnętrznym ramieniem na fundamencie. Aby umożliwić lekkie odkształcenia spowodowane zmianami temperatury, podpora ta oparta jest w przegubie. W celu dostosowania się do owalnego kształtu budynku belki ram rozłożone są w rzucie promieniście. Parcie poszczególnych ram przeniesione jest za pośrednictwem dwóch wieńców, jednym spoczywającym na okalającym murze, drugim zaś na połączeniu części skrajnej podpór z belkami. Właściwe przekrycie stanowi cienka powloka betonu sprężonego, oparta na belkach ram. Calość przekryta jest 20 cm warstwą ziemi gazonowej. Calkowity ciężar przekrycia łącznie z ciężarem pokrywającej go ziemi, wynosi ok. 18 000 T. Miernikiem ważności i trudności zagadnienia rozwiązania konstrukcyjnego było wykonanie dwóch projektów konstrukcyjnych wg koncepcji konstruktorów tej światowej miary, jakimi są P. L. Nervi i E. Freyssinet. Ostatecznie wykonanie projektu powierzono E. Freyssinetowi, którego konstrukcja dawała prostsze i lżejsze rozwiązanie, a przez to była tańsza i latwiejsza do wykonania. [podobne: przepływ miarodajny, odległość szamba od granicy, system kominowy schiedel ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odległość szamba od granicy przepływ miarodajny system kominowy schiedel