antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Woda opadowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Woda opadowa jest zawsze miękka, pozbawiona goli mineralnych, tj. takich, które mogłyby osadzić się w szczelinach. Woda przy zetknięciu z powietrzem działa zawsze agresywnie na skałę, niszczy jej powierzchnię, rozszerza spękania, wyługowuje związki rozpuszczalne niszcząc spoistość skały. Jeśli skała jest odsłonięta, to dalszym niszczącym czynnikiem są zmiany temperatury (mróz i słońce). Odrębną postacią spękania skały są uskoki. Powstają one podczas ruchów masywów górskich jako skutek głębokiego pęknięcia całego masy— wu skalnego i przesunięcia względem siebie rozdzielonych części w kierunku poziomym i pionowym. W płaszczyźnie uskoku skała jest zdruzgotana, a pas powstałego rumoszu ma często kilkadziesiąt centymetrów, kilka, a niekiedy i więcej metrów szerokości. W miejscu uskoku powstaje nagła zmiana jakości pokładu skalnego: inna wytrzymałość, inny współczynnik sprężystości oraz współczynnik przepuszczalności. Z reguły w miejscu uskoku należy projektować szczelinę dylatacyjną. Budowa zapory w Porąbce może służyć jako przykład właściwego przygotowania podłoża. Budowa tej zapory ma najlepsze wskaźniki zużycia cementu przy uszczelnianiu podłoża fundamentowego w warunkach fliszu karpackiego. Ponadto cechą charakterystyczną jest trwałość tego uszczelnienia, pomimo eksploatacji. trwającej już 35 lat. Przy budowie zapory w Porąbce powierzchnię skały przed betonowaniem specjalnie czyszczono szczotkami drucianymi i strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Przy tym ustalono, że powierzchnia skały, na której ma być wykonana budowla, powinna być nieregularna i odpowiednio zazębiona oraz w miarę możliwości wznosić się w kierunku strony odpowietrznej lub przynajmniej powinna pozostać pozioma. W kierunku podłużnym k0rpusu zapory, a specjalnie przy stromych stokach doliny, wykonywano stopnie w skale odpowiednio do układu warstw skalnych. Po ukończeniu wykopów i wyłomów jeszcze raz oczyszczono podłoże fundamentowe z luźnych i gliniastych okruchów skalnych. Szczeliny, szczególnie w miejscach przechodzących uskoków, zostały starannie oczyszczone z części luźnych, dodatkowo spłukiwane wodą, następnie natychmiast wypełnione zaprawą cementową lub betonem o drobnym kruszywie. [więcej w: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła