antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘mondex olsztyn’

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Inne wyniki badań przeprowadzonych w ZSRR wykazały, że temperatura ma duży wpływ na masę prosiąt odsadzonych. Zaobserwowano, że prosięta, które chowano w pomieszczeniu, gdzie temperatura powietrza wynosiła 18,1°C były znacznie większe od prosiąt utrzymywanych w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosiła tylko 8,3°C. Z danych szwedzkich wynika, że zakres temperatur optymalnych dla tuczników o masie od 20 do 90 kg wynosi od 15 do 18°C, natomiast strefa dobrego samopoczucia zwierząt mieści się w znacznie większym zakresie temperatur, od 12 do 18°c. Ponadto, jeżeli temperatura w pomieszczeniu obniży się z 10°C do 5°C, to przyrost dzienny spada prawie dwukrotnie, natomiast zużycie paszy na 1 kg przyrostu wzrasta dwukrotnie, zaś w temperaturach zbyt wysokich (około 32°C) tuczniki nie uzyskują przyrostów masy, lecz najczęściej tracą ją. Znaczy to, że zarówno temperatura zbyt wysoka, jak i zbyt niska, wpływa ujemnie na produkcję zwierz ęcą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mondex olsztyn’

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zakres odpowiednich dla hodowli trzody chlewnej wartości wilgotności względnej jest według poszczególnych autorów mniej zróżnicowany niż omawiane wartości temperatury powietrza wewnętrznego Eamberg zaleca wilgotność względną od 60 do 80%. Pfeifer określa właściwy zakres wilgotności względnej powietrza od 70 do 80%, a sięga od 60 do 80%. Viguier zaleca wilgotność od 70 do 80% uważając, że dopuszczalny zakres wynosi od 50 do 85%. Większość publikacji potwierdza to, że dla trzody chlewnej wilgotność powietrza staje się istotna dopiero w przypadku zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur. Stwierdzono również bezpośredni wpływ wilgotności powietrza na zdrowie trzody chlewnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mondex olsztyn’

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dane szwedzkie określają ten zakres temperatur od O do 18°C. Duńskie materiały do projektowania, oparte na badaniach, zalecają zakres tempera tur optymalnych powietrza wewnętrznego od 10 do 15 -c. Analizując minimalne temperatury powietrza w pomieszczeniach dla krów, określone przez wymienionych autorów, należy zwrócić uwagę na to, że nie zostało uwzględnione przez nich kryterium opłacalności produkcji, a jedynie wpływ temperatur na zdrowie zwierzęcia oraz na laktację krów. Ten brak danych uzupełnił Blaxter, ustalając pojęcie temperatury krytycznej, tzn. takiej wielkości temperatury powietrza, poniżej której zwierzę wykorzystuje część paszy na ogrzanie własnego organizmu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mondex olsztyn’

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dzięki uprzejmości Hadi Teherani Office + Design Core [4S] Zaprojektowany przez biuro Hadi Teherani + Design Core, druga zwycięska propozycja konkursu na giełdę w Teheranie to elegancka i prosta dwuczęściowa struktura.
Podczas gdy dolna główna konstrukcja ma dziesięć kondygnacji i unosi się nad piazza, budynek o wysokości 66 metrów jest dominującym motywem projektu w mieście.
Kubatura, jak również koncepcja usług ekologicznych i budowlanych, opiera się na historycznym irańskim.
Wiatrowskazu.
który stanowi tradycyjny, perski element architektoniczny wspierający naturalną wentylację budynków w celu przekazania zoptymalizowanej najnowocześniejszej technologii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mondex olsztyn’

Borowski pisze

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sąd Najwyższy (dach), 2010 r.
/ Architekt: Le Corbusier, 1955 r.
(Fot.
Manuel Bougot / Photoink) W ramach kontynuacji programu wystawienniczego dotyczącego fotografii architektonicznej w New Delhi Photoink przedstawia obecnie Chandigarh: Portrait of a City francuskiego fotografa, Manuel Bougot do 27 października.
Zainteresowanie Bougotem architekturą Le Corbusiera zaczęło się w latach 80., kiedy pracował nad tezą Caroline Maniaque w architekturze – w Domach Jaoul wybudowanych w 1954 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »