antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Posts Tagged ‘Tynk mozaikowy’

Przyklady zastosowania betonu do budowy kosciolów

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Kościół Notre Damedu Haut W Ronchamp Francja (autor Le Corbtzsźer). Jednym z fenomenów nowoczesnej architektury jest kościół Wniebowzięcia w Ronchamp. Kościół ten jest przykładem zastosowania betonu jako tworzywa, formującego kształty przestrzenne w sposób całkowicie oderwany od szablonu . Ciężkie grube ściany budynku wykonane są w żelbetowej ryglówce, wypełnionej częściowo płytami betonowymi, częściowo zaś łamanym kamieniem miejscowym. Na wypuszczonych z murów wierzchołkach slupów szkieletu położono podwójną, pustą w środku muszlę z cienkościennego betonu, pozostawiając wzdłuż szczytu muru wąską dziesięciocentymetrową zaledwie szczelinę. Stropodach ten swym dowolnym kształtem ma naśladować muszlę, którą w 1946 r. znalazł Le Corbusżer na Long Isląnd koło Nowego Jorku . Ściana południowa wykonana jest w niezwykły sposób. Kilka pionowych, trójkątnych tarcz z żelbetu o grubości 16 cm, których podstawa waha się między 1,40 a 3,70 m przy górnej szerokości 50 cm, zdaje się dźwigać olbrzymią nadwieszoną skorupę dachową. Inne elementy budynku jak ściany, otwory murowe, wnęki i okienka w kształcie strzelnic, które zdają się przebijać mury, utworzone są z czterocentymetrowego betonu, natryskanego torkretnicą na siatkę drucianą. Surowy beton wylewany w deskowaniu, ściany torkretowane i płyty cementowe przeważają wobec innych materiałów jak drewno, stal, brąz i kamień łupany, tworząc razem opus optimum układ zestawiony wg zasad corbusierowskiego moduloru. Wielka niecka dachowa muszla żelbetowa, chroniona wielowarstwową izolacją, swym aluminiowym pokryciem daje wykończenie całości tej sprawiającej niezwykłe wrażenie genialnej budowli. Nie jest to budynek, który dominowałby swą monumentalnością, imponował wzniosłą elewacją i masą swych murów. Zadaniem projektu było pomieszczenie mas pielgrzymów w budynku, któryby nie przesłaniał istniejących bazylik i nie zakłócał swą potęgą kameralnego założenia miejsca pielgrzymek. Zadanie to rozwiązali konstruktorzy, tworząc potężną budowlę podziemną, nawiązującą do tradycji katakumb pierwszych chrześcijan. Takie wrażenie robi ta budowla-katakumba, stanowiąca potężną konstrukcję z betonu kablowego. [hasła pokrewne: Tynk mozaikowy, Tynki elewacyjne, tynki maszynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Tynk mozaikowy’

Przyklady zastosowania betonu do budowy kosciolów

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Kościoły projektu braci Perret miały nie tylko olbrzymi wpływ na zastosowanie żelbetu w architekturze sakralnej, ale były jakby otwarciem szerokich wrót w tej dziedzinie konstrukcji i architektury i dały impuls do szukania nowych i innych dróg. Nową drogą były usiłowania nie tylko zastosowania betonu jako konstrukcji, ale i przezwyciężenia tradycyjnego układu budowli kościoła, jako formy przestrzennej za pomocą nowego tworzywa. Powstają więc układy sklepieniowe pozbawione słupów i ścian, wyrastające bezpośrednio z poziomu terenu, ostrołuk przechodzi w formę paraboliczną, dominuje łuk żelbetowy już nie tylko jako element konstrukcyjny, ale jako forma architektoniczna. Prostokątny rzut bazyliki czy kościoła halowego, jak i regularne założenia dośrodkowe, zastępuje forma swobodna, przekryta powłoką, albo złożona z powłok i łuków o przekryciu wiszącym, przy szerokim zastosowaniu transparentów betonowych. rzut poziomy kościoła św. Rocha w Diisseldorfie wg projektu arch. P. Schneidra. Konstrukcję stanowią trzy przenikające się paraboliczne powłoki cienkościenne, wyrastające z rzutu trzech przecinających się łuków kołowych. Surowa powierzchnia betonu w szacie zewnętrznej kościoła staje się regułą, a we wnętrzu jest fakturą coraz częściej spotykaną bądź to w barwie naturalnej szarej, bądź też w barwionej. Szczerość kompozycji, konstruktywizm nieformalistyczny, odkrywczy, poszukujący nowej formy przez nowe możliwości żelbetu jako tworzywa, cechują nowoczesną twórczość, szczególnie w dziedzinie konstrukcji i architektury, mających zastosowanie przy budowie kościołów. [patrz też: Tynk mozaikowy, Tynki elewacyjne, tynki maszynowe ]

Comments Off

« Previous Entries