antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Poza konstrukcjami sprezonymi spotykamy coraz czesciej przekrycia faldowe i wiszace.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Pewne trudności nasuwają rozwiązana konstrukcyjne pawilonów laboratoryjnych, ze względu na różnorodność rozpiętości, przekraczających często możliwości zastosowania normalnych standartowych stropów. Występuje tu konieczność rozprowadzenia przewodów instalacyjnych do różnorodnych urządzeń, stołów i aparatów, digestoriów itp., a w wyniku tego zachodzi kolizja wielkiej liczby pionów i kanałów instalacyjnych z podciągami konstrukcji. Oddzielne zagadnienie stanowią duże audytoria, wymagające znacznych rozpiętości i dużego przeszklenia, przy równoczesnej możliwości zaciemniania, układu amfiteatralnego, a wreszcie odpowiedniej akustyki, ogrzewania i rozprowadzania powietrza oraz wietrzenia. Wszystkie te wymagania stwarzają wiele poważnych problemów konstrukcyjnych. Poza konstrukcjami sprężonymi spotykamy coraz częściej przekrycia fałdowe i wiszące. I d I Budynek biblioteczny to znów inne zagadnienie. W budynku tym mamy zespolone dwa zasadnicze, konstrukcyjnie różne elementy, tj. magazyn książek i zespół czytelni. Magazyn książek składa się z dwóch oddzielnych układów konstrukcyjnych: a) wielokondygnacyjnej konstrukcji stalowej dla półek, półki samonośne i b) jej osłony zewnętrznej, ognioodpornej, najczęściej w postaci zamkniętej skrzyni o pełnych ścianach, na której spoczywa dach ognioodporny. Skrzynia ta bywa niemal wyłącznie żelbetową konstrukcją szkieletową, podobnie jak i przekrycie dachowe. O ile magazyn książek stanowi element zamknięty, o tyle czytelnia wymagać będzie maksimum światła, często przeszklenia dwustronnego, przy zastosowaniu ścian osłonowych. Konieczność doprowadzania światła głęboko do wnętrza czytelni wymagać będzie stosunkowo dużych wysokości, co przy powiązaniu komunikacyjnym z częścią administracyjną daje wysokość ok. 6,60 m, stanowiącą trzykrotną wysokość magazynu (2,20 m) i dwukrotną części administracyjnej (3,30 m). Z tych względów spotykamy w budynkach przeznaczonych na czytelnię konstrukcję szkieletową o wysmukłych słupach i często o sprężonej konstrukcji stropów. Przykłady zastosowania betonu w budynkach szkolnych Dwie szkoly dwuklasowe dla 80 uczniów W Peillei La Baume (we Francji). Szkoły te wykonano z elementów prefabrykowanych wg systemu Delta w kilku osiedlach wg projektu C. Mazet. Zastosowana technologia wykonawstwa pozwala na bardzo szybką realizację budowy, jak np. budynek szkoły w La Baume wykonano w ciągu 37 dni roboczych. Wymienione szkoły są posadzone są na zbroionym ruszcie żelbetowym grubości 20 cm pod całym budynkiem, zabezpieczonym przed podmyciem i przenikaniem wody od spodu. Sciany zewnętrzne i wewnętrzne o grubości O cm wykonane są z betonu pumeksowego. [hasła pokrewne: vitopend 100 instrukcja, instalacja odgromowa schemat, pxf cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat pxf cennik vitopend 100 instrukcja