antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Warianty wykonania fundamentów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy porównaniu różnych wariantów wykonania fundamentów należy wziąć pod uwagę możliwość uzyskania odpowiedniego sprzętu, termin ukończenia robót, dostawę energii i miejscowe warunki wykonawcze. Budowa fundamentów na terenie pokrytym wodą. Przy budowlach wykonywanych w otwartej wodzie, przy niewielkich głębokościach, staramy się przejść do posadowienia na gruncie nośnym. Warianty rozwiązania konstrukcji fundamentów rodzaju III wzniesionym ponad wodę, np. przez namulenie. Budowę można przeprowadzić na sucho, z usunięciem wody z terenu chronionego grodzą. Przy budowie na płytkiej wodzie miejsce wykopu fundamentowego otacza się grodzą. Pod jego ochroną po odpompowaniu wody wykonuje się wykop fundamentowy. Przy większych głębokościach i słabszych gruntach, a dużych naciskach na grunt, stosuje się studnie lub kesony, opuszczane z barek, pontonów lub specjalnych rusztowań. Studnie opuszczane, kesony, pale itp. mogą być wykonywane na gruncie stałym, powstałym z zarefulowania wyspy. W bardzo głębokiej wodzie, gdzie nie jest możliwe wykonanie rusztowania za pomocą pali wbijanych, cała budowa musi być wykonana z barek, lub galarów, zakotwiczonych na miejscu. Pomiędzy barki wprowadza się gotową skrzynię bez dna, wykonaną z drewna lub żelbetu, tworzącą najniższą część fundamentu, i opuszcza się na dno. Niekiedy podwodna część budowli może być wykonana za pomocą betonowania pod wodą lub konstrukcji palowej, np. bulwary, filary mostów itp. W wielu przypadkach podwodna część konstrukcji może być wykonana na narzucie kamiennym. Fundament może być wykonany na zatapianym pontonie (skrzynia z dnem), Ponton pod obciążeniem wykonywanego na nim fundamentu stopniowo pogrąża się w wodzie. Kiedy między dnem pontonu a podłożem pozostaje warstwa ok. I m wody ponton obciąża sie wodą i osadza na dnie. Zasady konstrukcyjne i techniczne wykonywania fundamentów budowli hydrotechnicznych [więcej w: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa