antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Rozplanowanie budowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozplanowanie budowy ma na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków jej wykonania. Wymaga przeprowadzenia studiów terenowych, głównie geologicznych i geotechnicznych. Przy projektowaniu budowli w korycie rzecznym, lub w zalewanej przez wielkie wody dolinie rzeki, możemy rozróżnić 3 przypadki : 1) budowla będzie wykonywana na wielkiej rzece o ukształtowanym i szerokim korycie (np. stopień we Włocławku), 2) rzeka jest nieregulowana, ma niezbyt szerokie koryto o wielu zakolach (np. jak zapora i upust w Goczałkowicach), 3) budowla ma być wznoszona na małym cieku nizinnym lub potoku górskim. Przy budowie jazów lub zapór na rzekach trzeba zapewnić swobodny przepływ wody przy wysokich stanach rzeki, dla wód o prawdopodobieństwie występowania p 5+100/0, a w wyjątkowych przypadkach p 1+30/0. Jeżeli szerokość koryta rzeki jest dostateczna, to dzieli się budowę na kilka etapów, otaczając pewną część koryta grodza:-ni i wykonując wewnątrz odpowiednią część jazu lub zapor. Jaz w Ryburg—Schworstadt na Renie budowano w 3 etapach, pod dyrekcją Polaka inż. Brodowskiego. Zamiast wykonywania grodzy w korycie rzeki, w przypadku niewielkich głębokości, można wykonać sztuczną wyspę. Wyspa może być ubezpieczona materacami faszynowymi i kamieniem. Roboty fundamentowe można wykonać pod ochroną grodzy. W przypadku rzeki serpentynującej cały jaz należy wykonać na gruncie stałym na jednym z brzegów. Następnie wykonuje się kanał doprowadzający wodę z rzeki na jaz (np. upusty zapory w Goczałkowicach, jaz w Szyłanach itd.). PO wykonaniu budowli wykonuje się nowe koryto, a stare zamyka się. W przypadku potoku górskiego lub małego cieku nizinnego, budowlę należy wykonać bezpośrednio w korycie. Ciek zamyka się powyżej miejsca robót grodzą, a przepływ odbywa się kanałem bocznym lub korytem sztucznym. Przykładem właściwego rozwiązania może być przegrodzone koryto Wisły w związku z budową stopnia wodnego we Włocławku. [podobne: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa