antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Szybkość nawijania liny na wciagarkę

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Szybkość nawijania liny na wciągarkę ręczną wynosi orientacyjnie 0,3+1,6 m/min, a przy wciągarkach elektrycznych jest ona wielokrotnie większa. Wzajemny stosunek średnic krążków i lin w wielokrążku powinien być nie mniejszy niż >30, gdzie: D — średnica krążków w wielokrążku, cm, d średnica lin w wielokrążku, cm. Wielkość wciągarki dobiera się w zależności od naciągu liny zbiegającej z wielokrążka. Kozioł oporowy dla dźwigników. Oblicza się go na moment zginający i siłę podłużną działającą w poziomie główek szyn. W zależności od konstrukcji kozła siłę tę przejmują śruby lub kliny wbite w tylne uchwyty kozła. Uchwyty przednie odrywa siła 1 gdzie: P — oddziaływanie dźwignika, t, h — wysokość przyłożenia siły, P, I odległość pomiędzy uchwytami kozła. Sprawdza się je na zginanie i ścinanie. Szyny, do których przymocowuje się kozły oporowe, sprawdza się na zginanie i siłę podłużną od działania dźwignika. Wykonywanie robót. Wskazania ogólne Teren wykonania robót należy dokładnie zbadać pod względem geologicznym i wzmocnić go w słabych miejscach, aby uniknąć nierównomiernego osiadania gruntu podczas przesuwania. Przesuwany budynek należy przed rozpoczęciem robót dokładnie zbadać i wszelkie uszkodzenia szczegółowo zainwentaryzować. Uszkodzenia te powinny się znajdować pod stałą obserwacją w ciągu całego okresu wykonywania robót. Konstrukcje wzmacniające budynek wykonuje się albo równolegle z wykonaniem konstrukcji wsporczych, albo przed ich rozpoczęciem. W przypadku gdy budynek użytkuje sie podczas przesuwania, wszystkie instalacje domowe powinny być podłączone do sieci zewnętrznych w sposób umożliwiający ruch budynku, Przy większych odległościach przesuwania układa się niekiedy wzdłuż trasy przesunięcia prowizoryczne rurociągi do podłączania instalacji domowych. Podczas wszystkich faz robót powinna być zapewniona na budowie stała obsługa geodezyjna prowadząca obserwacje i pomiary odkształceń i przemieszczeń budynku oraz konstrukcji i urządzeń. [patrz też: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła