antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Temperatury w pomieszczeniu sa zalezne od jego warunków cieplnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Temperatury w pomieszczeniu są zależne od jego warunków cieplnych, te zaś w okresie zimy od strat ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz strat ciepła odpływającego z obiektu wraz z powietrzem wentylacyjnym, ponadto od ilości ciepła emitowanego przez zwierzęta, od ciepła wydzielanego w wyniku procesów chemicznych i biologicznych, ja również ciepła dostarczanego przez instalację ogrzewczą. W budynkach nie posiadających instalacji klimatyzacyjnych mogących na stałym poziomie utrzymać parametry mikroklimatu, w tym i temperatury powietrza wewnętrznego, a takimi są pomieszczenia dla zwierząt, następują znaczne okresowe wahania temperatur, zależne od wymienionych strumieni ciepła dopływających i odpływających z wnętrza. Pod wpływem tych zmian przegroda, jak również całe wyposażenie technologiczne danego pomieszczenia, pochłania i oddaje ciepło w sposób cykliczny. Jest rzeczą oczywistą, że im większe są możliwości pochłaniania danego obiektu , czyli akumulowania ciepła, tym wahania temperatur są w nim mniejsze. Stateczność cieplna przegród zewnętrznych jest jednym z pierwszych tematów rozwiązywanych teoretycznie przez fizykę cieplną budowli i to już około 50 lat temu, ale dla przegród występujących głównie w budownictwie ogólnym. Analiza stateczności wyłącznie przegrody sprowadza się najczęściej do ustalenia temperatury na wewnętrznej jej powierzchni. Znane obecnie metody oceny stateczności można podzielić najogólniej na dwie grupy: – założenie jednorazowego ciągłego ostygania, – założenie harmonicznych wahań temperatury. [patrz też: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, system kominowy schiedel, olx żary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania olx żary system kominowy schiedel