antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewna z nawiewem naturalnym przez okna i drzwi

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczną wywiewną z nawiewem naturalnym przez okna i drzwi. Wentylatory umieszczone zostały w przewodach pionowych przechodzących przez stropodach. W czasie badań wentylatory nie działały, wymiana powietrza odbywała się naturalnie. Obiekt ten ma, więc cechy jałowników nowoczesnych, realizowanych w latach siedemdziesiątych. Wykonanie badania mają ważne cechy porównawcze, gdyż budynki zlokalizowane są na tej samej posesji, zwierzęta mają tę samą obsługę i identyczną karmę, należą do tej samej rasy, chociaż dla pełnej ścisłości należy wyjaśnić, że w jałowniku dla 74 szt. osobniki były nieco starsze. Ponadto zespoły pomiarowe posługiwały się jednolitą metodyką pomiarową i aparaturą. Eliminacja tylu zmiennych pozwala na sprawdzenie i porównanie właściwości termicznych tych budynków. Analizując wyniki można stwierdzić, że w całym okresie pomiarowym jałownik dla 74 szt. wykonany w sposób tradyc yjny, i to zarówno w swoim kształcie, jak i funkcji, oraz ze znanych od wieków materiałów budowlanych, zapewniał dostateczny komfort mikroklimatyczny w swoim wnętrzu. W całym okresie pomiarowym średnia dobowa temperatura powietrza wewnętrznego była zadziwiająco wysoka, bo wynosiła od około 17 st. C do 5 st. C, przy czym najwyższe temperatury wystąpiły przy średniej temperaturze powietrza zewnętrznego około -1,0°C, a najniższe przyrodniej dobowej temperaturze zewnętrznej około -66C. W tym samym czasie średnia dobowa wilgotność względna tylko sporadycznie i nieznacznie przekroczyła wartość 30%. [podobne: olx kozienice, instalacja odgromowa schemat, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania olx kozienice