antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

W metodach wymiarowania termicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W metodach wymiarowania termicznego przedstawionych w rozdziale 3 założono, iż zarówno obsada zwierzęca, jak i klimat zewnętrzny, są czynnikami niezależnymi od pozostałych, wentylacja natomiast zależna jest od klimatu zewnętrznego oraz od obsady zwierzęcej, co widoczne jest przy określaniu ilości powietrza wentylacyjnego oraz ilości ciepła potrzebnego do podgrzania tego powietrza do wymaganej temperatury. Natomiast opory termiczne przegród zewnętrznych budynku inwentarskiego są całkowicie zależne od trzech pozostałych czynników, gdyż każdy z nich musi dostarczać informacji o swoich wymaganiach termicznych lub o ilościach ciepła oddawanych z pomieszczenia inwentarskiego, bądź z niego odbieranych. Tak, więc w czasie wymiarowania termicznego następuje połączenie wszystkich czynników tworzących mikroklimat w jednolitą całość, modelującą kompleksową gospodarkę ciepłem w pomieszczeniach dla zwierząt. 2.1.2. Wpływ mikroklimatu na produkcję Wp yw mikroklimatu na produkcję został już sprawdzony w licznych pracach badawczych. W niniejszym rozdziale zestawiono tylko kilka reprezentatywnych wypowiedzi dotyczących trzody chlewnej i bydła. Udowodniono w nich związki zachodzące między podstawowymi parametrami mikroklimatu, jakimi są: temperatura i wilgotność względna powietrza wewnętrznego a przyrostami masy zwierząt tucznych, wielkością laktacji krów oraz reprodukcją i stanem zdrowia zwierząt. 2.1.2.1. Trzoda chlewna [patrz też: olx kozienice, ab bechcicki, system kominowy schiedel ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ab bechcicki olx kozienice system kominowy schiedel