antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Mimośrodowe obciążenie torowisk

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W szczególnych przypadkach, gdy mimośrodowe obciążenie torowisk jest niedopuszczalne, zaopatruje się wałki w obrzeża. W tych przypadkach stosuje się krótkie wałki o długości około 204-50 cm w zależności od szerokości półki posuwnicy, a zamiast szyn — dwuteową belkę stalową o takim samym profilu jak belka posuwnicy. Długość wałków powinna odpowiadać szerokości półki posuwnicy z niewielkim luzem, aby uniemożliwić skrzywienie się wałków i zapobiec tarciu Obrzeży o krawędzie belek. Wysokość obrzeży w zależności od średnicy wałków wynosi zazwyczaj 20+30 mm, a grubość ich 10+20 mm. Torowiska Torowiska do przesuwania budynków wykonuje się z szyn normalnotorowych na drewnianych podkładach kolejowych. Składają się one z kilku szyn, których liczbę ustala się w zależności od dopuszczalnego nacisku wałka na główkę szyny. Najczęściej stosuje się torowiska z 4+6 szyn, czasem liczba ich dochodzi do 9+10. Szyny stykuje się w różnych przekrojach i łączy ze sobą na lubki. Podkłady rozstawia się w odstępach m. Układa się je na podsypce tłuczniowej o grub. 20+30 cm lub płycie żelbetowej o takiej samej grubości. Niekiedy torowiska układa się na „klatkach” drewnianych lub stalowych w celu wyrównania poziomu przesunięcia przy głębokich piwnicach lub spadkach terenu, a także na skrzyżowaniach torów przy przesuwaniu w dwóch kierunkach. Urządzenia do przesuwania Do przesuwania budynków używa się urządzeń ciągnących lub posuwających. Urządzenia te powinny zapewniać osiągnięcie dopuszczalnej szybkości podczas przesuwania. Za taką szybkość przyjmuje się zazwyczaj 4+5 m/h. Pozwala ona na przesuwanie budynku w sposób ciągły bez zatrzymań oraz umożliwia regulowanie położenia wałków w czasie ruchu. Urządzenia ciągnące. Należą ao nich wciągarki z wielokrążkami o napędzie ręcznym lub elektrycznym. Zastosowanie wielokrążków ma na celu uzyskanie równomiernego naciągu. Wielokrążki spełniają tu bowiem role amortyzatorów, które redukują szarpnięcia wywołane nierównomierną pracą wciągarek. Zmniejszają one również szybkość przesuwania i zapewniają płynność ruchu. [przypisy: mondex olsztyn, allegro gołębie ozdobne, bufor ciepła, olx kozienice ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne bufor ciepła mondex olsztyn olx kozienice