antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

zasad praktyki inzynierskiej i rzemieslniczej

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

UWAGI KOŃCOWE Rozdział ten, omawiający rolę budynku w kształtowaniu mikroklimatu w pomieszczeniu hodowlanym, został umieszczony jako pierwszy, nawet przed omówieniem i zdefiniowaniem mikroklimatu. Wynika to z funkcji obiektu, w którego wnętrzu można nakładem większych lub mniejszych środków technicznych uzyskać odpowiedni stan parametrów powietrza wewnętrznego w strefie przebywania zwierząt. Wspomniane środki techniczne, jakie należy zastosować, zależą najczęściej od sposobu budowania danego obiektu. W ekstremalnych sytuacjach, np. znacznego rozszczelnienia budynku, zniszczenia izolacji itp., osiągnięcie odpowiedniego mikroklimatu staje się wręcz niemożliwe lub łączy się z wytworzeniem sztucznej atmosfery przez urządzenia klimatyzacyjne nie przewidywane ze względów ekonomicznych w pomieszczeniach inwentarskich. W rozdziale tym starano się usystematyzować najczęściej występujące błędy i usterki budowlane oraz zilustrować je przykładami. Wi ększość tych błędów wynika z zapomnienia dawno znanych zasad praktyki inżynierskiej i rzemieślniczej, jak również z niedopracowania nowych rozwiązań budowlanych. Miejmy nadzieję, •że po ich wyeliminowaniu można będzie, już w poprawnie wznoszonych budynkach, formować właściwy mikroklimat przy minimalnych nakładach finansowych. [przypisy: odległość szamba od granicy, vitopend 100 instrukcja serwisowa, mondex olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mondex olsztyn odległość szamba od granicy vitopend 100 instrukcja serwisowa