antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

ZASTOSOWANIE BETONU W BUDOWNICTWIE SZKOLNYM

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Uwagi ogólne W budownictwie szkolnym rozróżniamy trzy zasadnicze grupy: a) budynki na cele szkolnictwa podstawowego, b) zawodowego, c) wyższego. Każda z tych grup ma swoje szczególne wymagania, toteż i konstrukcja każdej z nich musi odpowiadać innym zadaniom i wymaga osobnego omówienia. I a ISzkoła typu elementarnego (włączając tu i przedszkola) kształtuje dziecko od zarania jego rozwoju do pierwszego stadium dojrzałości. Nowoczesne wymagania higieny wychowawczej żądają stworzenia dziecku takich warunków bytowania, które Zbliżałyby jego otoczenie jak najbardziej do warunków rozwoju, jakie daje natura. Maksimum światła, ale i ochrona oczu przed rażącym światłem, maksimum powietrza, ale zarazem ochrona przed zimnem i upałem oraz raptownymi zmianami temperatury, jak największe związanie z terenem, przyrodą, zielenią, ale i ochrona przed wilgocią to zasadnicze postulaty budynku dla szkolnictwa. Te postulaty narzucają projektantowi układ budynku niskiego, rozczłonkowanego, związanego z terenem. Przy właściwej orientacji poszczególnych elementów budynku do słońca, silne przeszklenia, otwieralność dużych połaci, a nawet całych ścian okiennych, należy przyjąć niemal jako zasadę. Izba szkolna staje się elementem wydzielonym, często połączonym z tarasem Jako klasą letnią. Te wymagania sprowadzają się do parterowej izby lekcyjnej, zbliżonej do kwadratu, . o boku przekraczającym 7,50 m, pozbawionej ściany zewnętrznej, lub co najwyżej do jednopiętrowego skrzydła lekcyjnego, obustronnie przeszklonego. Przy tego rodzaju układzie nasuwa się sam przez się układ poprzeczny o ścianach z materiału najtańszego, jakim najczęściej będzie beton w rozmaitych formach: od sypanego w deskowaniu przestawnym do całego szeregu form prefabrykacji: na miejscu budowy, na poligonie lub w wytwórni. Ankieta I. S. A. Międzynarodowy Związek Architektów dała w wyniku w r. 1958 uchwałę stosowania do budowy szkół konstrukcji lekkich, prefabrykowanych, możliwie parterowych o maksymalnym przeszkleniu. [więcej w: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła