antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Zapora w Rożnowie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ze względu na to, że opór tarcia w płaszczyźnie możliwego poślizgu wraz z poziomą składową ciężaru nie wyrównywał poziomej siły wywolanej parciem wody na zaporę, wykonano w podłożu fundamentowym szereg studni o głębokości 8 m, w których umieszczono stare szyny kolejowe i następnie zabetonowano. Zapora w Rożnowie stanowi zatem unikalny przykład zapory na palach. Jak wykazały badania, przemieszczania zapory są niewielkie. Podstawową rolę przy obliczaniu stateczności na przesunięcie odgrywa współczynnik tarcia. Współczynnik tarcia zapory betonowej po skale waha się w granicach W niektórych przypadkach występowania iłołupków we fliszu karpackim, w niekorzystnych warunkach nawodnienia, wartości współczynnika tarcia obniżały się do 0,10, a nawet 0,05. Poprawę warunków stateczności zapory na przesunięcie można uzyskać przez pochylenie podstawy fundamentu ku zbiornikowi, Współczynnik bezpieczeństwa na przesunięcie wynosi gdzie: G — ciężar zapory na I m długości, U wypór na I m długości zapory, wx — składowa pozioma parcia wody, rumoszu, ewentualnej zasypki itd., g — kąt pochylenia płaszczy- zny posadowienia do poziomu. W tym przypadku siła przesuwająca zmniejszy się do wx cos E, siła zaś utrzymująca wzrośnie o (G— U) sin E i fWx sin E. Zatem współczynnik bezpieczeństwa wynosi f (G— U) cose + (G — U) sine sin e w cos E f tge + (G—U). W tym przypadku im większy będzie kąt E, tym bardziej wzrośnie wartość współczynnika np. W celu zapewnienia szczelności połączenia korpus u zapory z podłożem konieczne jest odpowiednie jego przygotowanie przed rozpoczęciem betonowania. Warstwy skały zwietrzałej trzeba odspoić za pomocą niewielkich ładunków materiałów wybuchowych. Ostatnia warstwa skały powinna być usunięta za pomocą sprężonego powietrza i ręcznie. Powietrze oddziaływa niekorzystnie na skałę, szczególnie w połączeniu z wodą opadową, która pochłania z powietrza dwutlenek węgla, a czasem nasyca się wypłukanymi z gleby kwasami humusowymi. [patrz też: przesycanie, ogrodzenie z paneli, olx rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenie z paneli olx rypin przesycanie