antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Zespól szkolny w Gansberg kolo Stuttgartu

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Normalny dostęp do sali przewidziano biegami szeroko założonych schodów w górnej części amfiteatru łączących się z główną klatką schodową i hallem istniejącego budynku. Niezależnie od głównego dostępu założono dwa ramiona schodów łączących dolne partie audytorium jako wejście zapasowe oraz wejście dla prelegentów. W części tej przewidziano również urządzenia klimatyzacyjne. Średnica wewnętrzna budowli wynosi 32 m, zaś wysokość wewnętrzna osi 10 m. Maksymalna grubość kręgu w planie wynosi 50 cm. Minimalne grubości powłoki u góry wynoszą 20 cm, zaś grubość powłoki wewnętrznej wraz ze straconą pustką wynosi 50 cm i pozwala na zagłębienie w ziemi na głębokość 20 m. Całość budowli wymagała wykopania i usunięcia 14000 m ziemi, użycia 1400 m3 betonu oraz 140 t stali. Część dolną betonowano bezpośrednio na przy gotowanej odpowiednio ziemi, zaś części strome o największej krzywiźnie łuku za pomocą deskowań krążynowych, przestawianych czterdziestokrotnie. Powłokę górną wykonano na rusztowaniu rurowym systemu Millsa, przejmującym obciążenie deskowania z krążyn, brusów i tarcicy. Zespół szkolny w Gansberg koło Stuttgartu (autorzy: architekt W. Giintel, konstruktorzy K. Franz i E. Heinle). Zespół szkolny w Gansberg zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na interesującą lokalizację na bardzo urozmaiconym terenie i na różnorodność rozwiązania poszczególnych pawilonów (w zależności od przeznaczenia i podziału uczniów na grupy), ale przede wszystkim ze względu na rozwiązania układu pionowego. Pawilon główny usytuowany na skarpie prostopadle do spadku, zawiera w części górnej terenu dwie kondygnacje, podczas gdy w części dolnej wznosi się na cztery poziomy. Górny poziom, dostępny niemal bezpośrednio z terenu w jego szczycie, przeznaczony jest na izby lekcyjne najstarszej grupy. Założony on jest na planie krótkich prostokątów o przekryciu pulpitowym, z zastosowaniem spadku dość ostrego, umożliwiającego znaczne dodatkowe oświetlenie drugostronne ponad niską częścią korytarzową. Trakty klasowe rozwiązane są podobnie, przy czym kształt płyt stropowych jest dostosowany do krzywizny linii momentów zginających belek stropowych. Trakty te różnią się jednak od pawilonu centralnego tym, że dodatkowe oświetlenie klas następuje nie z przeciwległej strony, lecz przez pasmo świetlne powstałe przez wzniesienie krokwi jednej czwartej odległości ściany okiennej. Pasmo to dodatkowo oświetla ławki najgłębszego rzędu również z lewej strony. Jeden z budynków charakteryzuje się tym, że korytarz pierwszego piętra nadwieszony jest wspornikowo, wystając na zewnątrz na całą swą szerokość. [patrz też: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła