antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Ujęcie i odprowadzenie źródeł w dnie wykopu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zwrócono należytą uwagę na ujecie i odprowadzenie źródeł w dnie wykopu. Od strony odwodnej muru zapory, a więc wzdłuż ostrogi, albo na zewnątrz jej podstawy, wykonano pogłębienie wykopu celu umożliwienia dopływu wody do studni odwadniającej, umieszczonej w najgłębszym miejscu wykopu. Po doprowadzeniu zapory do wysokości terenu wypełniono wcięcie betonem do wysokości zdrowej skały, powyżej — od strony odwodnej zapory — układano glinę lub ił, W trakcie wykonywania tych robót zamknięto ujawnione źródła za pomocą zastrzyków cementowych lub ujęto rurami i odprowadzono na stronę odpowietrzną zapory albo prowadzono po zamurowaniu w górę w miarę betonowania, a po uzyskaniu stanu uspokojenia źródła i dostatecznym związaniu dolnych warstw betonu źródła uszczelniano zastrzykami cementowymi. Dopiero po odwodnieniu wykopu, oczyszczeniu podłoża i zmyciu wodą pod ciśnieniem 7 atn przystępowano do układania betonu fundamentowego. Płukanie otworów wykonano przed położeniem pierwszej warstwy betonu tak, aby przez obserwacje wypływów na powierzchni skały można było rozpoznać układ szczelin i lepiej rozmieścić dalsze otwory zastrzykowe. Przy wykonywaniu płukania danego otworu pozostałe otwory były otwarte. W przypadku gdy woda wypływała przez kilka otworów, zamykano je z wyjątkiem jednego, przez który odpływała woda. Ciśnienie wody utrzymywano w wysokości odpowiadającej ciśnieniu przyszłego zastrzyku. W fundamentach budowli betonowych występuje niebezpieczeństwo pojawienia się rys i pęknięć spowodowanych przez skurcz betonu lub wskutek nierównomiernego osiadania. W celu uniknięcia rys i pęknięć dzieli się zapory, jazy itd. szczelinami dylatacyjnymi. Ich rozstaw zależy od budowy podłoża, średnio przyjmuje się 15 m, a na stokach doliny mniej. Płytę jazu w Czchowie położono na polecenie władz okupacyjnych bez podziału szczelinami dylatacyjnymi. Wskutek tego wynikały stałe trudności w eksploatacji. Płyta pękała i kruszyła się, a w związku z tym występowała potrzeba częstszych remontów. [patrz też: przesycanie, ogrodzenie z paneli, olx rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenie z paneli olx rypin przesycanie