antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Wskazania ogólne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W celu przesunięcia budynku należy go odciąć od fundamentów i posadowić na urządzeniach tocznych, na których przetacza się go na inne miejsce i posadowia na nowych fundamentach. Przy posadawianiu budynku na urządzeniach tocznych następuje zmiana podparcia konstrukcji — z ciągłego na punktowe. W celu zabezpieczenia budynku przed odkształceniami wspiera się go na konstrukcji wsporczej, która przenosi obciążenie na urządzenia toczne. Urządzenia toczne powinny równomiernie przekazywać obciążenie na torowiskach i nie powodować zbyt wielkich oporów ruchu. Torowiska powinny być w zasadzie układane w poziomie, a najwyżej pod kątem nie powodującym przekroczenia wartości współczynnika tarcia, gdyż przesuwanie po pochyłości, poza wzrostem oporów ruchu, powoduje konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających podłoże pod torowisko powinno być dostatecznie wytrzymałe, aby nie wystąpiło osiadanie podczas przesuwania budynku. Urządzenia posuwające powinny zapewniać jednostajność ruchu. Poziom odcięcia budynku od fundamentów powinien znajdować się wyżej o co najmniej m od poziomu posadowienia fundamentów, aby nie obnażać zbytnio fundamentów i nie spowodować wyparcia gruntu spod nich. Przy istnieniu piwnic celowe jest przesunięcie ich wraz Z budynkiem, jeżeli nie będzie to wymagało zbyt wielkich robót ziemnych. Uszkodzone lub słabe części konstrukcji budynku powinny być na czas przesunięcia odpowiednio wzmocnione. Konstrukcje i urządzenia Konstrukcje i urządzenia do przesuwania budynków składają się z: konstrukcji wsporczych, urządzeń tocznych, torowisk i przyrządów do przesuwania. Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze podtrzymujące budynek w czasie przesuwania wykonuje się w postaci rusztu z krzyżujących się belek poprzecznych i podłużnych lub ramy podtrzymującej ściany nośne budynku
W pierwszym przypadku budynek swobodnie spoczywa na ruszcie i nie współpracuje z konstrukcją wsporczą przy przekazywaniu obciążeń. Belki rusztu układa się gęsto, aby mury budynku nie doznały odkształceń. [hasła pokrewne: mondex olsztyn, allegro gołębie ozdobne, bufor ciepła, olx kozienice ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne bufor ciepła mondex olsztyn olx kozienice