antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Torowiska i szyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Liczbę szyn w torowisku wyznacza się w zależności od największego obciążenia na wałek i dopuszczalnego nacisku na jedno przeciecie się wałka z szyną. Przy stosowanym gęstym rozstawie podkładów nie oblicza się szyn na zginanie. Podkłady. W celu sprawdzenia przekroju i określenia rozstawu podkładów przeprowadza się obliczenie na zginanie podkładu i docisk pod stopką szyny oraz określa się nacisk na podtorze. Podtorze. Grubość podsypki tłuczniowej wyznacza się w zależności od dopuszczalnych nacisków na grunt, przyjmując, że przekazuje ona obciążenie pod kątem 45 0 . Przy ścianach równoległych do ruchu (przyjmuje się, że obciążenie od budynku rozkłada się równomiernie na torowiska; wówczas grubość będzie wynosić
gdzie: q — obciążenie na 1 m toru, b — długość podkładu, o — dopuszczalny nacisk na grunt. Przy ścianach prostopadłych do torowiska obliczenie przeprowadza się dla najbardziej obciążonego punktu, przyjmując, że rozłoży się ono na powierzchnię Q gdzie: b — długość podkładu, h — grubość podsypki, i — długość toru, na którą rozłoży się obciążenie ściany, +4 (hł-ł- h2), Q — obciążenie od ściany, dopuszczalny nacisk na grunt. Grubość płyty żelbetowej wyznacza się w zależności od dopuszczalnych nacisków na grunt, przyjmując rozkład obciążeń jak poprzednio. Przyrządy do przesuwania Liczbę i moc przyrządów do przesuwania ustala się w zależności od wartości siły pociągowej potrzebnej do pokonania oporów ruchu. Wartość siły pociągowej, przy przesuwaniu budynku zachodzi potrzeba pokonania bezwładności budynku, oporów tarcia i dodatkowych oporów powstałych wskutek niedokładności urządzeń do nasuwania. Siłę potrzebną do pokonania bezwładności masy budynku pomija się zazwyczaj ze względu na znikomą jej wartość nieznacznych szybkościach stosowanych przy przesuwaniu. [patrz też: przesycanie, ogrodzenie z paneli, olx rypin]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenie z paneli olx rypin przesycanie