antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Aula

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Aula założona na rzucie trapezowym równoramiennym oparta jest na stopach wypukłych, przy czym jej wnętrze ma przekrycie stanowiące część ściętego stożka, zamkniętego u szczytu płaską czaszą sferyczną. Ta muszla wodoszczelna o blisko 450 m2 powierzchni, otoczona wieńcem z betonu sprężonego, jest jednolitą łupiną o strzałce zaledwie jednego metra. W ten sposób utworzona czapka monolityczna, statycznie niewyznaczalna. była badana na modelach z celuloidu w zmniejszonej skali 1 : 25. Tę kłopotliwą do wykonania formę zastosowano w celu otrzymania jak najlepszych warunków akustycznych. Wysiłek ten nie był. zmarnowany, uzyskano bowiem bardzo dobre wyniki; z punktu widzenia słyszalności. Mury zewnętrzne o grubości 20 cm, w prosty sposób podzielone otworami (ajouree), są zlożone z gęsto ustawionych betonowych przesłon nośnych, pokrytych od zewnątrz specjalnym tynkiem niemal, białym, a wyłożone od wewnątrz 5 cm warstwą wełny szklanej pod piękną boazerią kanelowaną. Ściany auli pokryte. są tynkiem gładkim wykonanym niezwykle pieczolowicie, Słupki międzyokienne wykonane również z betonu, złożone z elementów o grubości 1.1 cm i wysokości cm, są pokryte obustronnie płytami z eternitu emaliowanego, podczas gdy wystające brzegi stropów są wyłożone prefabrykatami ze szlifowanego betonu, bardzo dobrze dopasowanymi, których wystające części tworzą zasłonę z okapem. Zasosowano niema i wyłącznie deskowania drewniane, jednak wprowadzono różne ulepszenia. Na przykład stropy w postaci masywnych plyt wykonano w formach, których spód byl wylożony plecionką tekstylną. Dzięki swemu zlożonemu układowi plecionka .ta daje lico pozwalające uniknąć późniejszego tynkowania sufitowo Podobnie plyty sfazowane mają wycięty inkrustowany deseń. Wejście prowadzące do podziemnej auli przekryte jest płytą żelbetową. Na rysunku przedstawiono świetlnię wykonaną w kształcie muszli z dnem z luksferami, wypełnioną wodą. W ten sposób wytworzona jest jak gdyby sadzawka dla dzieci. Biblioteka Związku Studentów w Helsinkach (autor: arch. E. Teravista). Przykładem dobrze zaprojektowanego budynku bibliotecznego może służyć wymieniona biblioteka. Zwraca uwagę rozwiązanie przekrycia dużego hallu wypożyczalni, umożliwiające dobre oświetlenie wnętrza. Na trzech rozstawionych podciągach sprężonych, rozmieszczonych schodkowo względem siebie, są zawieszone płyty skośnego stropu oraz ciągle świetlnie, rozkładające równomiernie światło na całą powierzchnię wnętrza. Czytelnia główna o kształcie wydłużonym i filarach nośnych odsuniętych od ściany okiennej całkowicie przeszklonej (bez przerw) posiada bardzo dobre warunki oświetlenia. [podobne: kalkulator współczynnika u, ab bechcicki, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, impregnacja więźby dachowej ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ab bechcicki impregnacja więźby dachowej kalkulator współczynnika u kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania