antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Budynek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdansku

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

(architekci J. Sapiński i T. Malczyk, konstruktorzy K. Drożyński, G. Szatrowski, R. Stankiewicz i H. Huzar). Sytuacja budynku wymagała otwarcia przejścia dla pieszych, co spowodowało, że połowa zasadniczego planu budynku jest otwarta wzniesionym nad poziom terenu podcieniem odsłaniają cym trzy pary filarów o kształcie litery V. Pozostała przestrzeń parteru przeznaczona jest na pomieszczenia służące dla celów społecznych, przy czym, aby nie zakłócać układu konstrukcyjnego, obszerną salę zebrań i wystaw rozbudowano na zewnątrz, poza obręb rzutu zasadniczej bryły budynku. Budynek jest dziewięciopiętrowy o układzie dwu i półtraktowym. Ujemne warunki gruntowe i wodne zmusiły projektantów do posadowienia budynku na palach żelbetowych oraz do płytkiego, bo zaledwie 1,50 m od poziomu terenu, zagłębienia piwnic i podniesienia poziomtI parteru, co spowodowało konieczność obsypania budynku i zastosowania pochylni dla wspomnianego przejścia dla pieszych. Na dwóch monolitycznych kondygnacjach dolnych, z których podziemna obejmuje poprzecznie ustawione ramy żelbetowe, a parterowa w połowie 2 szeregi wyżej wspomnianych filarów o kształcie litery V, a w połowie 4 szeregi siupów, zmontowano szkielet z elementów prefabrykowanych. Zastosowano 2 rodzaje stropów: stropy z elementów DMS oraz płyty panwiowe; prefabrykowane słupy mają zmienne przekroje, dostosowane do obciążeń malejących ku górze. Rygle ram poprzecznych wykonano jako wylewane w deskowaniu montażowym. Jako usztywnienie podłużne zastosowano podwyższone rygle w przęsłach skrajnych. Całość przekryto jednospadowym stropodachem, różnicując wysokości pomieszczeń najwyższego piętra. [podobne: powietrzna pompa ciepła, janusz kilański, emchrom siedlce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emchrom siedlce janusz kilański powietrzna pompa ciepła