antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Elewacje

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Właściwy budynek ma 5 kondygnacji, opartych na przebiegających przez całą wysokość nośnych ścianach poprzecznych. Elewacje wykonano z pustaków w formie skrzynek z płyt pilśniowych otoczonych betonem, o kształcie specjalnie przystosowanym do zwiększenia przyczepności. Pustaki te wmontowane są bez spojenia na sucho, po czym spoiny wypełniono betonem w niektórych miejscach zbrojonym. System ten, nie stosowany dotychczas we Francji, ceniony jest w Szwajcarii, dając solidne ściany nośne o dużych wysokościach, szybkie w wykonaniu i doskonale izolujące. Grubość stropu po całkowitym wykończeniu wynosi 20 cm. Składa się on z płyty żelbetowej o grubości 12 cm (dla rozpiętości 2,5 m) pokrytej z wierzchu dwu centymetrową warstwą izolacji przeciwdźwiękowej (wermikulit), a następnie gładzią cementową o grubości 2,5 cm. Od spodu natomiast przymocowane są maty wiórowe (fibraglass), otynkowane zaprawą gipsową. Przekrycie stanowi taras, dostępny dla ludzi, częściowo przykryty daszkiem o czterech spadkach i o małej pochyłości, wyłożonym blachą cynkową. Sala sportowo-gimnastyczna, stanowiąca równoległościan do polowy zagłębiony w ziemi, składa się z szeregu ram o rozpiętości 15 m i wysokości 6 m do stropu. Jako przekrycie zastosowano płytę o grubości 14 cm lekko nachyloną, izolowaną i uszczelnioną. Podziemne Audytorium w Państwowej Szkole Inżynierii w Paryżu. Aby uniknąć zaciemnienia i przeszkód w przewietrzaniu istniejących budynków Państwowej Szkoły Inżynierii i Szkoły Sztuki i Rzemiosła przy Boulevard de lH6pital w Paryżu, zdecydowano zbudować audytorium na 1000 miejsc pod dziedzińcem szkolnym z trzech stron obudowanym. Twórcy projektu, arch. Louis Luc i Thierry Sainsaulieu oraz inż. żelbetnik Jean Marie He1eng, mieli utrudnione zadanie, ponieważ obiekt ten znajduje się w rejonie dwupoziomowych kamieniołomów. Normalne rozwiązanie nasuwało koncepcję założenia głębokich fundamentów do poziomu 20 m poniżej powierzchni terenu. Rozwiązanie zaproponowane przez autorów polegało na wykonaniu amfiteatru w audytorium o takim kształcie, aby można było utrzymać równowagę bez względu na ruchy podłoża, ciśnienie zewnętrzne gruntu otaczających budynków oraz przez górne przekrycie. Jako kształt najbardziej celowy wybrano spłaszczoną elipsoidę o osi pochylonej 22% do poziomu, przy czym powierzchnia wewnętrzna czaszy dawała krzywiznę ściśle dostosowaną do potrzeb widoczności ze wszystkich miejsc amfiteatru. [patrz też: vitopend 100 instrukcja, instalacja odgromowa schemat, pxf cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat pxf cennik vitopend 100 instrukcja