antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Przesuwanie budynków

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Im wyższy jest budynek i mniejsza jest jego powierzchnia i prostszy układ, tym koszt przesunięcia — w odniesieniu do 1 ma kubatury budynku — jest mniejszy. Najekonomiczniejsze jest przesuwanie budynków o kształcie prostokątnym w kierunku dłuższych ścian. Do kosztów przesunięcia wlicza się koszty : wykonania fundamentów na nowym miejscu, podłączeń instalacji, wzmocnienia budynku na czas przesuwania, jeżeli stan jego konstrukcji tego wymaga. Wartość budynku ustala się na podstawie szczegółowego zestawienia kosztów, w oparciu o aktualny przedmiar robót, przy uwzględnieniu stanu technicznego obiektu. W przypadku złego stanu technicznego budynku z poważnie uszkodzonymi ścianami, lub stropami wymagającymi wymiany, przesunięcie budynku staje się nieopłacalne. Przesunięcie natomiast budynków w dobrym stanie, przy wysokości trzech i więcej kondygnacji, jest zawsze — pod względem ekonomicznym — celowe. Jedno- i dwukondygnacyjne budynki opłaca się przesuwać, gdy odległość jest niewielka i gdy stan ich pozwala na późniejszą nadbudowę. Rodzaje przesunięć W zależności od zamierzonego ustawienia budynków przesuwa się je wzdłuż linii prostej lub krzywej. W czasie przesuwania zachodzi czasem konieczność podnoszenia i opuszczania budynku, gdy występują różnice w poziomie posadowienia, a także, gdy zachodzi potrzeba przestawienia budynku z jednych torowisk na drugie przy przesuwaniu w dwóch kie— runkach oraz przy przesuwaniu po torowiskach ułożonych schodkowo. a. Przesuw anie prosto liniowe wykonuje się wg następujących schematów: 1) w kierunku prostym zgodnym z położeniem ścian nośnych, 2) w kierunku ukośnym do ścian budynku, 3) w dwóch różnych kierunkach. Sposób pierwszy jest najprostszy i najczęściej stosowany. Przy wszystkich rodzajach przesunięć prostoliniowych budynek zachowuje po przesunięciu położenie równolegle do pierwotnego. Przesuwanie krzywoliniowe. Przy przesuwaniu po linii krzywej budynek jednocześnie z przesunięciem dokonuje obrotu. Obrót może nastąpić dokoła środka symetrii lub punktu położonego poza nim. Przesuwanie krzywoliniowe jest trudne i pracochłonne. [przypisy: mondex olsztyn, allegro gołębie ozdobne, bufor ciepła, olx kozienice ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne bufor ciepła mondex olsztyn olx kozienice