antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Możliwość podmycia lub odsłonięcia fundamentów przy obniżaniu zwierciadła wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeżeli budowla znajduje się w obrębie rzeki, morza lub jeziora, to istnieje możliwość podmycia lub odsłonięcia fundamentów przy obniżaniu zwierciadła wody (np. most kolejowy i bulwary w Krakowie). Woda gruntowa w ruchu tworzy na powierzchni terenu źródła, istnieje więc obawa wypłukiwania drobnych cząstek gruntu z otoczenia lub spod fundamentu. Przy budowlach piętrzących nadmierna filtracja wody pod fundamentem uszczupla zapas wody w zbiorniku, czyni szkody poniżej zapory (np. Przeczyce). Może ona spowodować osłabienie podłoża, powstawanie osuwisk itp. Najniższy, prognozowany poziom zwierciadła wody decyduje o poziomie zakończenia elementów drewnianych, które powinny być stale pogrążone w wodzie. Najwyższy poziom wody gruntowej ma wpływ na poziom posadowienia. Pożądane jest wykonanie fundamentu powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej. Szkodliwymi składnikami agresywnymi są: siarkowodór (HS), wolny kwas siarkowy (H2S04), dwutlenek węgla (C02), siarczany, kwasy humusowe, zupełnie czysta woda (niezmineralizowana) górska i woda morska. Najłatwiej korozji ulegają betony, konstrukcje stalowe i zaprawy. Drewno stale zanurzone w wodzie jest odporne. Poziom posadowienia zależy często od warunków konstrukcyjnych i eksploatacyjnych (np. od położenia rury ssącej w elektrowni wodnej, poziomu odpływu z pompowni itp.). W zależności od p o łożeni a fundamentu w stosunku do poziomu zwierciadła wody gruntowej w budownictwie hydrotechnicznym rozróżniamy następujące rodzaje fundamentów: 1) rodzaj I — kiedy projektowana głębokość fundamentu nie sięga zwierciadła wody gruntowej, rodzaj II — kiedy zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej podstawy fundamentu 9) rodzaj III — kiedy fundament wykonuje się w wodzie. W zależności od glębokości posadowienia rozróżniamy fundamenty płytkie i głębokie. Fundamenty płytkie oparte są bezpośrednio na warstwie nośnej. Fundamenty głębokie oparte są na różnego rodzaju konstrukcjach pośrednich jak: pale, studnie, kesony itp. [hasła pokrewne: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa