antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Koscioly

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Kościoły projektu braci Perret miały nie tylko olbrzymi wpływ na zastosowanie żelbetu w architekturze sakralnej, ale były jakby otwarciem szerokich wrót w tej dziedzinie konstrukcji i architektury i dały impuls do szukania nowych i innych dróg. Nową drogą były usiłowania nie tylko zastosowania betonu jako konstrukcji, ale i przezwyciężenia tradycyjnego układu budowli kościoła, jako formy przestrzennej za pomocą nowego tworzywa. Powstają więc układy sklepieniowe pozbawione słupów i ścian, wyrastające bezpośrednio z poziomu terenu, ostrołuk przechodzi w formę paraboliczną, dominuje łuk żelbetowy już nie tylko jako element konstrukcyjny, ale jako forma architektoniczna. Prostokątny rzut bazyliki czy kościoła halowego, jak i regularne założenia dośrodkowe, zastępuje forma swobodna, przekryta powłoką, albo złożona z powłok i łuków o przekryciu wiszącym, przy szerokim zastosowaniu transparentów betonowych. rzut poziomy kościoła św. Rocha w Diisseldorfie wg projektu arch. P. Schneidra. Konstrukcję stanowią trzy przenikające się paraboliczne powłoki cienkościenne, wyrastające z rzutu trzech przecinających się łuków kołowych. Surowa powierzchnia betonu w szacie zewnętrznej kościoła staje się regułą, a we wnętrzu jest fakturą coraz częściej spotykaną bądź to w barwie naturalnej szarej, bądź też w barwionej. Szczerość kompozycji, konstruktywizm nieformalistyczny, odkrywczy, poszukujący nowej formy przez nowe możliwości żelbetu jako tworzywa, cechują nowoczesną twórczość, szczególnie w dziedzinie konstrukcji i architektury, mających zastosowanie przy budowie kościołów. [patrz też: przepływ miarodajny, odległość szamba od granicy, system kominowy schiedel ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odległość szamba od granicy przepływ miarodajny system kominowy schiedel