antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Normatywne parametry mikroklimatu

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Tych kilka przykładowych danych nie wyczerpuje współczesnych informacji z zakresu wpływu mikroklimatu na produkcję zwierzęcą. Mają one za zadanie zasygnalizować i przedstawić ten problem. Aktualne opinie liczących się ośrodków naukowych są zgodne, co do tego, że wyniki hodowli są uwarunkowane trzema głównymi czynnikami. Są to: – zwierzęta, ich walory genetyczne i zdrowotne, karma pod względem ilościowym i jakościowym, – mikroklimat. Ten ostatni zaliczony jest, zatem do najważniejszych składowych produkcji, gdyż jego parametry decydują o zdrowiu, a nawet życiu zwierząt oraz o wielkości przyrostów dobowych masy, liczbie jaj lub ilości mleka. 2.1.3. Normatywne parametry mikroklimatu W kraju nie zostały dotychczas ustalone normy państwowe lub normy branżowe zawierające jednoznacznie obowiązujące parametry mikroklimatu w budynkach inwentarskich. Dane te podawane są okresowo przez Instytut Zootechniki w formie kilkustronicowego druku noszącego nazw Karty Informacyjnej. Zestawienie wartości temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości strun powietrza przepływającego przez pomieszczenie, prócz tego dopuszczalna koncentracja zanieczyszczeń chemicznych powietrza opracowane na podstawie wspomnianych Kart Informacyjnych Instytutu Zootechniki. Karty te wydawane są, co kilka lat, a dokładniej są one w miarę napływu informacji (najczęściej zagranicznych) nowelizowane. Niejednorodne źródła danych stanowią również przyczynę niejednolitych form nomenklaturowych, graficznych i zakresu informacji, jakie są przekazywane dla hodowców poszczególnych rodzajów zwierząt. Proces tej wartościowej inicjatywy, rozpoczętej i prowadzonej przez Instytut Zootechniki, z pewnością nie został zakończony, gdyż prócz wspomnianego ujednolicenia poszczególnych Kart Informacyjnych z zakresu parametrów mikroklimatu zachodzi potrzeba usunięcia z nich kilku nierealnych pod, względem technicznym życzeń, spełnienie, k tórych możliwe jest tylko przy zastosowaniu pełnej klimatyzacji pomieszczenia. Takiej instalacji nie stosuje się jednak dotąd ani w krajowych, ani w zagranicznych budynkach inwentarskich. Sprawdzanie mikroklimatu w warunkach rzeczywistych. [więcej w: pxf cennik, olx rypin, podchloryn wapnia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx rypin podchloryn wapnia pxf cennik