antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Pawilon dla dzieci niedorozwinietych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Pawilon dla dzieci niedorozwiniętych założony jest na spadku, ale w przeciwieństwie do pawilonu głównego, nie prostopadle lecz równolegle do warstwic. Trakt klasowy więc od strony wzgórza jest założony wyżej o z górą 2 m w stosunku do przylegających od drugiej strony klas pawilonowych, przy czym całość pokryta jest jednospadkowym stropodachem pulpitowym pokrytym eternitem falistym. Szkoła w Lozannie Szwajcaria (autor arch. M. Piecard). Jest to imponujące założenie szkolne o przeszło 80 izbach lekcyjnych i salach specjalnych, przeznaczone na pomieszczenie ok. 1600 dzieci w wieku 5+19 lat w czterech oddzielnych grupach. Zespół budynków usytuowany jest na terenie o powierzchni 2,2 ha. Na podłożu z ubitego piasku, duże stopy betonowe przenoszą obciążenie z pięciu grup budynków zlokalizowanych na czterech poziomach, przy czym niektóre z tych budynków są częściowo zagłębione w ziemi. Po głębokich studiach konstrukcyjnych i przeprowadzonych badaniach przy jęt9 konstrukcję szkieletową żelbetową, wykonaną częściowo na budowie jako ustrój monolityczny, częściowo zaś przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych, z wypełnieniem szkieletu płytami również prefabrykowanymi. Szczególną cechą tej pół sztywnej konstrukcji szkieletowej jest zasada, że część stropy i ślepe ściany są wykonane w sposób tradycyjny na budowie i są całkowicie sztywne, inna zaś część elastyczna stanowi zespół słupków, wykonanych w formach na placu budowy i włączonych do konstrukcji przez osadzenie u szczytu i u podstawy. Ten układ uznano za najwłaściwszy dla przejęcia sil występujących niesymetrycznie, np. wywołanych działaniem wiatru. Stropy składają się z masywnych płyt betonowych, przekraczających średnią nośność dzięki swym grubościom sięgającym 24 cm. Dwa rodzaje sal wykończono w ciekawy sposób. Należą tu sale gimnastyczne o układzie sześciu modułów przestrzennych spiętrzonych w dwóch poziomach ponad sobą, przy czym najniższy poziom jest całkowicie zagłębiony w ziemi. Sale są przekryte stropem, składającym się z belek o przekroju dwuteowym z betonu sprężonego o wysokości 1,50 m i ok. 15 m rozpiętości. Belki te są połączone płytą o grubości 10 cm i są pokryte nadbetonem pochyłym o pełnej wodoszczelności, zasypanym ziemią ogrodową. Płyta ta jest również sprężona W kierunku poprzecznym w trzech odcinkach po 23 m. [hasła pokrewne: vitopend 100 instrukcja, instalacja odgromowa schemat, pxf cennik]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat pxf cennik vitopend 100 instrukcja