antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Plyty scienne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Płyty ścienne opierają się na końcach : zewnętrznych wsporników poprzez płyty stropowe. Izolację cieplną szczeliny między sąsiednimi blokami tworzą bloczki z betonu Iekkiego o przekroju ok, 10 X 10 cm: Między blokami b pianobetonowymi pozostaje miejsce na piony centralnego ogrzewania. Szkielet magazynu obliczono jako wielepiętrową ramę trójnawową, zakładając zgodnie ze stanem faktycznym istnienie dwóch przegubów w przęśle środkowvm. Ramę obliczono na obciążenie wiatrem oraz na najniekorzystniejsze obciążenia użytkowe, przy tym uwzględniono również możliwość niekorzystnego rozkładu obciażeń na poszczególnych piętrach, co w rezultacie zwiększyło momenty w slupach średnio o 30%. Jak wynika z obliczeń, dla wszystkich schematów obciążeń, oprócz parcia wiatru, wartości momentów w górnych i dolnych przekrojach słupów poszczególnych pięter mało różnią się od siebie tym samym w przekroju środkowym występują momenty bliskie zeru. W kierunku poprzecznym sztywność budynku zapewnia konstrukcja ramowa. W kierunku podłużnym siły wiatru działające na szczyty mogą być częściowo przejęte przez słupy, które, na skutek braku w poziomach stropów elementów usztywniających równoległych do ścian podłużnych, pracują pod działaniem sił poziomych jako wsporniki o wysokości jedenastu kondygnacji. Zachodzi tu więc konieczność przeniesienia pozostałej .części sil wiatru przez inne elementy konstrukcji, jak również zabezpieczenia słupów przed wyboczeniem. Rygle ram wraz z płytami stropowymi zespawanymi z ryglami tworzą poziome sztywne tarcze przenoszące poziome siły wiatru częściowo na ściany podłużne i cześciowo na żelbetowe części szczytowe. Części te znajdują się w szczytach budynku i każda z nich składa się z dwóch słupów połączonych bądź przeponą żelbetową, bądź też przewiązkami żelbetowymi znajdującymi się w poziomach stropów. Sztywność ścian podłużnych i części szczytowych ogranicza możliwości przesuwu poziomych tarcz utworzonych przez połączenie płyt stropowych z ryglami ram i w ten sposób zabezpiecza słupy, które są powiązane z tymi tarczami, od wyboczenia w płaszczyźnie podłużnej budynku. Budynek typowej szkoły z przedszkolem z betonu w deskowaniach przestawnych. Koncepcję konstrukcji zaprojektował W. Klębkowski. Projekt przewiduje budynek parterowy obejmujący cztery kwadratowe izby lekcyjne (w drugiej wersji 6 izb), salę zajęć praktycznych, część administracyjną, świetlicę, salę gimnastyczną z rozbieralnią i natryskami, kuchnię oraz małe przedszkole z osobnym wejściem i urządzeniami sanitarnymi. Budynek zaprojektowano w dwóch wersjach; pierwszą z kotłownią w suterenach dla terenów o niskim poziomie zalegania wody zaskórnej oraz drugą z kotłownią naziemną, nieznacznie zagłębioną, przeznaczoną dla terenów podmokłych. [więcej w: kalkulator współczynnika u, ab bechcicki, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, impregnacja więźby dachowej ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ab bechcicki impregnacja więźby dachowej kalkulator współczynnika u kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania