antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Przekroczenie wartosci granicznych temperatury i wilgotnosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Przekroczenie wartości granicznych temperatury i wilgotności, bądź przekroczenie dopuszczalnych koncentracji zanieczyszczenia chemicznego powietrza wewnętrznego, prowadzi do zachorowań zwierząt. Na przykład u trzody chlewnej zaobserwowano wyraźny wpływ temperatury na przyrost masy ciała. Na podstawie badań amerykańskich została ustalona temperatura optymalna dla tuczników, w zależności od przyrostów masy ciała. Największe przyrosty ciała zwierząt uzyskali badacze dla świń o masie 45, 70, 90 i 115 kg w temperaturze powietrza wewnętrznego 21°C. Niższe lub wyższe wartości temperatury powietrza powodowały u zwierząt o danej masie ciała mniejsze przyrosty. Warto zwrócić uwag, że świnie o masie od 10 do 160 kg w temperaturze powietrza 38°C nie tylko nie zyskują, ale tracą swoją mas. Wpływ temperatury powietrza na przyrosty masy trzody chlewnej zaobserwowali również inni badacze, którzy w swoich publikacjach proponują utrzymywanie zwierząt w okr eślonych temperaturach powietrza wewnętrznego. Na przykład Viguier uważa, iż optymalny zakres temperatur powietrza wewnętrznego w tuczarni powinien wynosić od 15°C do 16°C, a strefa dopuszczalnych dla hodowli temperatur mieści się w granicach od 10 do 23°C. Zwraca również uwagę, że obniżenie temperatury powietrza poniżej wartości optymalnej powoduje, zwiększenie spożycia paszy oraz zachorowania wśród zwierząt. Podobny pogląd reprezentuje Kryłow, który stwierdził, że podniesienie temperatury powietrza powyżej 10°C spowodowało zwiększenie średnich dobowych przyrostów ciała zwierząt u poszczególnych tuczników o 186 g. [hasła pokrewne: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, przesycanie, ogrodzenie z paneli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ogrodzenie z paneli przesycanie