antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Wciągarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W zależności od występujących oporów ruchu dobiera się moc wciągarek, średnicę lin oraz wymiary i liczbę rolek w zbloczach wielokrążków. Najczęściej są używane wciągarki o udźwigu 5+10 T. Do olinowania wielokrążków stosuje się giętkie liny stalowe z rdzeniem konopnym. Wielokrążki przymocowuje się nieruchomym zbloczem do budynku, a ruchomym do punktów stałych. Wielokrążki umieszcza się zazwyczaj na każdym torowisku i układa się je ściśle w osi torów. Mogą one pracować indywidualnie lub zespołowo. W pierwszym przypadku każdy wielokrążek obsługuje oddzielna wciągarka, a w drugim wszystkie wielokrążki są olinowane wspólną liną i przyłączone do wspólnych wciągarek. Przy indywidualnym podłączeniu wielokrążków uzyskuje się łatwiejsze regulowanie położenia budynku, a przy zespolonej pracy wielokrążków — bardziej równomierny ruch budynku. W zależności od miejscowych warunków wciągarki ustawia się w osi torowisk lub z boku albo umieszcza się je w budynku. Powinny one być mocno zakotwione na miejscu. Wielokrążki i wciągarki dobrze nadają się do przesuwania budynków w kierunku prostym. Niezbyt są one jednak odpowiednie do przeciągania budynków po torze krzywoliniowym ze względu na konieczność częstego przepinania nieruchomych zbloczy. Do zalet tego typu urządzeń należy zaliczyć: — ciągłość ruchu budynku na całej drodze przesunięcia, — dużą szybkość roboczą przesuwania, która odpowiada prawie szybkości technicznej urządzeń. Do ujemnych stron tych urządzeń należy zaliczyć podrywanie budynku przy ruszaniu z miejsca. Jeżeli szybkość nawijania liny na wciągarkę będzie mniejsza od szybkości ruchu budynku, wówczas szybkość przesuwania zacznie stopniowo maleć i po pewnym czasie, gdy dostatecznie zmaleje, nastąpi ponowne poderwanie budynku i proces powtórzy się. Aby uniknąć takich skoków w ruchu, należy albo stosować grubsze liny w wielokrążkach, albo dodatkowe przyrządy popychające przy ruszaniu budynku z miejsca. [więcej w: mondex olsztyn, allegro gołębie ozdobne, bufor ciepła, olx kozienice ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne bufor ciepła mondex olsztyn olx kozienice