antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

wilgotnosc wzgledna byla zawsze nizsza od 80%.

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Warto nadmienić, e podczas wystąpienia wyżej opisanych najniższych temperatur średnia dobowa wilgotność wynosiła około 75%, tym samym istniała jeszcze w budynku rezerwa ciepła, umożliwiająca, kosztem zwiększenia wilgotności do dopuszczalnej wartości 80%, utrzymanie wyższej temperatury wewnętrznej w przypadku dalszego spadku temperatury powietrza zewnętrznego. Maksymalna średnia dobowa różnica temperatur jaka wystąpiła podczas badań, wynosiła 23,3%. Ponadto zwrócono uwagę, że bezpośredni wpływ zmian wartości średniej dobowej temperatury powietrza zewnętrznego na analogiczną temperaturę powietrza wewnętrznego był niwelowany przez inne czynniki. Przypuszczalnie należy zaliczyć do nich przede wszystkim dowolne działanie wentylacji naturalnej oraz stateczność cieplną obiektu. Powietrze doprowadzane do obiektu w czasie badań miało dużą wilgotność względną, często znacznie wyższą od wewnętrznej, co wymagało dodatkowych ilości ciepła na osuszenie obiektu. Na podstawie całości wyników pomiarów ciągłych stwierdzono, że w okresie 702 godzin pomiarów wilgotność względna powietrza wewnętrznego przekroczyła wartość 80% w niewielkim stopniu 20,67% całego okresu pomiarowego. Natomiast temperatura wewnętrzna obniżyła się w tym samym okresie poniżej 6°C w 3,63% całego okresu. Przy tych nieznacznych spadkach temperatury wilgotność względna była zawsze niższa od 80%. Wyniki te należy uznać za całkowicie zadowalające w budynku samoogrzewalnym bez możliwości regulacji temperatury, ilości powietrza, czy też poziomu wilgoci. Warunki termiczne drugiego obiektu (dla 208 szt.) objętego badaniami były znacznie mniej korzystne. W budynku dla 208 jałówek pomiary prowadzone były przez 757 godzin. W tym czasie, w ciągu 65 godzin temperatura była niższa od 6°C, ą wilgotność względna powietrza wewnętrznego przy tej temperaturze w okresie 3,5 godziny przewyższała 80%. Ponadto wilgotnoś ć względna przekroczyła 90% w czasie 5 godzin. Pomieszczenie było również wilgotne w temperaturach dopuszczalnych dla produkcji, mieszczących się między wartościami 68°C, jakie wystąpiły w czasie pomiarów przez 336 godzin, gdyż wilgotność względna powietrza wewnętrznego wyższa od 80% występowała przez 232 godziny. Wyniki pomiarów prowadzonych w dwóch jałownikach są, więc jednoznaczne. Warto jednak przeanalizować przyczyny powodujące, że pomieszczenie z tak nieliczną obsadą jest znacznie lepsze od pomieszczenia zasiedlonego większą liczbą zwierząt. Prawidłowość rozwiązania technologicznego najlepiej można ocenić po określeniu współczynnika zasiedlenia m i jego odwrotności, współczynnika zwartość bryły budynku B, wysokości pomieszczenia h oraz WWT. [przypisy: allegro gołębie ozdobne, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania vitopend 100 instrukcja serwisowa