antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Sztuczne zagęszczenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wybór rodzaju rozwiązania zależy od szeregu czynników. Jeżeli np. warstwa gruntów słabych jest nasycona wodą, a poziom wody gruntowej znajduje się poniżej stropu gruntów spoistych, to pogłębienie wykopu wymaga specjalnych zabiegów w celu obniżenia poziomu wód gruntowych. Jeżeli warstwę gruntu slabego stanowią grunty niespoiste, to ich zagęszczenie nie stanowi trudnego problemu i jest niekosztowne. W przypadku glin słabych lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie pali. Jeżeli miąższość warstwy gruntów słabych jest duża, to najlepszym rozwiązaniem może być zastosowanie fundamentu głębokiego, np. pali, studni itp. W obszarze strefy ściskanej gruntu znajduje się głęboka (20+30 m i więcej) warstwa gruntów słabych. Jeżeli podłoże jest zbudowane z gruntu niespoistego, to niekiedy można zastosować sztuczne zageszczenie go za pomocą wibratorów, wibromłotów, przez wykonanie pali piaskowych itp. Przy podłożu z drobnych piasków można niekiedy zastosować ich silikatyzację. Można tu zbadać możliwość zmniejszenia obciążenia gruntu przez poszerzenie stopy fundamentu lub też zastosować pale, przenoszące obciążenia na większe głębokości. Dla bardziej odpowiedzialnych konstrukcji, np. filarów jazowych, można zastosować fundamenty głębokie, np. studnie . Rodzaj wód gruntowych Tutaj przede wszystkim duże znaczenie mają warunki wykonania robót. W granicach strefy Ściskanej podłoża znajdują się grunty nośne. W gruntach piaszczystych istnieje możliwość sztucznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Przy niewielkiej różnicy poziomów między zwierciadłem wód gruntowych i dnem wykopu można Odwodnić wykop przez obniżenie zwierciadła wody gruntowej przez zastosowanie metody depresji. Często celowe jest otoczenie wykopu ścianką szczelną lub wykonanie przesłony szczelnej za pomocą wąsko-przestrzennego wykopu pod osłoną zawiesiny tiksotropowej. [przypisy: olx żary, olx żary aluminiowe, vitopend 100 instrukcja serwisowa, podchloryn wapnia ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bratpol olx żary podchloryn wapnia vitopend 100 instrukcja serwisowa