antypoślizgowe schody kamienne
antypoślizgowe schody kamienne i taśmy antypoślizgowe

Obciążenie przekazywane przez poprzecznice lub belki obrzeżne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wymiaruje się obciążenie przekazywane przez poprzecznice lub belki obrzeżne zakładając, że rozkłada się ono równomiernie pomiędzy wszystkie belki posuwnic. Przyjmuje się przy tym, że obciążenie to rozłoży się równomiernie wzdłuż posuwnic na długości odpowiadającej odległości pomiędzy punktami przegięcia linii ugięcia dla belki zastępczej o momencie bezwładności równym sumie momentów bezwładności posuwnic i szyn, Długość tę na podstawie danych z praktyki przesuwania budynków przyjmuje się zazwyczaj równą, gdzie: a szerokość stopy poprzecznicy lub grubość ściany, h — wysokość posuwnicy. Obciążenie na grunt rozłoży się na długości gdzie hl — wysokość szyny. Wałki. Wałki oblicza się na docisk w miejscu zetknięcia się z szyną. Obliczenie można przeprowadzić albo metodą przybliżoną wg naprężeń w przekroju średnicowym wałków, albo też metodą Ścisłą wg wzoru Hertza. Przy Obliczaniu wałków na ściskanie w przekroju średnicowym przyjmuje się znacznie mniejsze naprężenia dopuszczalne, aby nie powstały na obwodzie wałków zbyt duże naprężenia na docisk. Naprężenie ściskające w przekroju średnicowym, gdzie: P — nacisk na wałek, d — średnica wałka, — długość linii zetknięcia się wałka z główką szyny, — liczba szyn w torowisku, naprężenie dopuszczalne, które przyjmuje się dla przekroju średnicowego równe: dla stali lanej — 50 kG/cm2, a dla stali kutej — 65 kG/cm2. Według wzorów Hertza określa się naprężenie na docisk w miejscu zetknięcia się wałka z szyną. Wynosi ono przy jednakowym materiale wałków i szyn, gdzie: P — obciążenie wałka, — współczynnik sprężystości, r — promień wałka, I — długość linii styku walka i szyny. Liczbę wałków potrzebną do przesunięcia można określić ze wzoru 1,2Q mP gdzie: Q — obciążenie przekazywane na wałki, P — dopuszczalny nacisk na jedno przecięcie się wałka z szyną, m — liczba szyn w torze, 1,2 — współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia. [patrz też: kalkulator współczynnika u, ab bechcicki, kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, impregnacja więźby dachowej ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ab bechcicki impregnacja więźby dachowej kalkulator współczynnika u kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania